روزنامه های کابل: دوشنبه ۱۶ قوس

گفتگو با طالبان از مهمترین موضوع های مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

هشت صبح در سرمقاله خود نوشته که طالبان صلاحیت مذاکره را ندارند، "تصمیم گیرنده و فرمانده اصلی" در این مورد دولت پاکستان است و آمریکا و بریتانیا هم از این موضوع آگاه هستند.

این روزنامه افزوده که حامد کرزی هم با اعلام آمادگی برای گفتگو با طالبان "سازش طلبی یک جانبه" را در پیش گرفته و در واقع او از "شبح هول انگیز طالبان" به عنوان "وسیله تهدید" برای ادامه قدرت خود استفاده می کند.

هشت صبح در ادامه نوشته که موجودیت طالبان برای مدت زمان طولانی ادامه خواهد یافت و این موضوع به صورت "توافق اعلام نشده و نامکتوب" ظرف هشت سال گذشته وجود داشته است.

آرمان ملی هم به این نظر است که طالبان صلاحیت مذاکره را ندارند و آنها به عنوان "ابزار" در دست سازمان اطلاعاتی پاکستان، آی اس آی، هستند.

این روزنامه تاکید کرده که اگر دولت افغانستان قصد مذاکره دارد، باید با ژنرالان آی اس آی گفتگو کند و به تعبیر آرمان ملی، این سازمان است که می تواند در مورد طالبان تصمیم بگیرد.

روزنامه راه نجات در سرمقاله خود نوشته که "مذاکره با طالبان سرابی بیش نیست". به نظر روزنامه، هنوز در باره گفتگو با طالبان راهبرد مشخص و هماهنگ میان دولت افغانستان و جامعه بین المللی وجود ندارد.

راه نجات دلیل به نتیجه نرسیدن موضوع گفتگو با طالبان را در عدم "حسن نیت" میان مجامع بین المللی در خصوص گفتگو با شورشیان، به ویژه طالبان دانسته است.

این روزنامه دولت افغانستان را هم مورد انتقاد قرار داده که گفتگو با طالبان را با "شفافیت" دنبال نکرده و بیشتر از این که با گروههای شورشی مذاکره کند، با آنها "معامله" کرده است.

روزنامه افغانستان به این نظر است که آنچه در گفتگو با طالبان اهمیت دارد، شرایط گفتگو است. به نوشته این روزنامه چگونگی این گفتگو برای مردم افغانستان، افکار عمومی و جامعه جهانی مهم است.

سرمقاله نویس روزنامه، سپردن رهبری گفتگو به دست افغانها، گفتگو در چهارچوب قانون اساسی افغانستان و به زمین گذاشتن اسلحه توسط طالبان و گفتگوی بدون خشونت را از اصول این گفتگو دانسته است.

به نظر نویسنده، تامین صلح از طریق گفتگو زمانی محقق می شود که اطراف گفتگو فکر جنگ و استفاده از سلاح را از نظر دور داشته باشند و مصالحه را به عنوان راه حل نهایی بحران کشور بپذیرند.

اما روزنامه ویسا نوشته که گفتگو با طالبان چیزی نیست که تنها آقای کرزی، آن را به عنوان راه حل قضایای این کشور می داند، بلکه به نوشته این روزنامه، آمریکا هم به این نتیجه رسیده که مشکل افغانستان تنها از راه نظامی حل نمی شود.

به نظر سرمقاله نویس ویسا، این موضوع در استراتژی جدید آمریکا، که اخیراً باراک اوباما آن را اعلام کرد، "با اهمیت" تلقی شده است.

این روزنامه مطمئن است که گفتگو با طالبان و حزب اسلامی می تواند آینده روشنی برای افغانستان داشته باشد، اما نویسنده در باره راهکارهای عملی این موضوع توضیحی نداده است.

ویسا در ادامه افزوده که افزایش نیروهای بین المللی در افغانستان باعث "حساسیت مردم" علیه آنها می شود و "آتش جنگ" بیشتر شعله ور می شود.

اصلاح، روزنامه دولتی، در سرمقاله خود نوشته که جامعه بین المللی باید به "افغانی سازی" امور، به ویژه در بخش های نظامی و عمرانی، توجه بیشتری داشته باشد.

اصلاح افزوده تا زمانی که شرایط استخدام افغانها در همه کارها فراهم نشود، مشکل برق، جاده، سرمایه گذاری، آموزش و خدمات بهداشتی در کشور حل نشود، مشکلات در افغانستان همچنان باقی خواهد ماند.

انیس، دیگر روزنامه دولتی در سرمقاله خود عملیات نظامی در ولایت آشوب زده هلمند، در جنوب افغانستان را مهم دیده و تاکید کرده که نیروهای افغان و خارجی باید به وضعیت غیرنظامیان و ساکنان محلی توجه کافی داشته باشند.

این روزنامه همچنین از این نیروها خواسته که پس از راندن شورشیان از منطقه، به بازسازی و تامین امنیت آن برنامه هایی را روی دست گیرند تا مردم متوجه شوند که دولت افغانستان و جامعه جهانی در تلاش بهبود وضعیت زندگی مردم است.

اما روزنامه نخست در صفحه اول خود نوشته که بحران افغانستان "ماهیت سیاسی" دارد و جنگ در این کشور ریشه در "بازیهای اطلاعاتی، فقر، فساد، مواد مخدر، عدم موجودیت سازواره ای مدرن حکومت داری، نیرومندی زمینه های اجتماعی تفکر بنیادگرایانه و بی صداقتی برخی محورهای غربی در این ماجرا دارد."

نویسنده هشدار داده است که در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، که به تعبیر نویسنده، مانند "روح در بدن نظام" این کشور عمل می کنند، بحران از جنوب و شرق افغانستان به سراسر این کشور توسعه خواهد یافت.

هرچند اخیراً وزیر دفاع آمریکا گفته است که برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ضرب الاجلی در کار نیست و این نیروها با توجه به شرایط موجود و به گونه تدریجی از این کشور خارج خواهند شد.