تاثیر تغییرات اقلیمی بر افغانستان

تغییرات اقلیمی که در جهان به علت تولید زیاد گازهای گلخانه ای و افزایش آن در اتمسفر زمین بروز کرده، هر چند بیشتر ناشی از فعالیت کارخانه های بزرگ کشورهای صنعتی و در حال پیشرفت دنیا است، اما این مشکل بر کشورهایی مانند افغانستان نیز که خود نقشی در ایجاد این معضل ندارند، تاثیر کرده است.

جارالله منصوری، معاون اداره حفاظت محیط زیست افغانستان ضمن اشاره به همین نکته معتقد است سهم افغانستان در این زمینه محدود به آلودگی های شهری ناشی استفاده از وسایل دودزا است، اما به گفته او این کشور به شدت از مشکلاتی متاثر شده که عوامل آن در بیرون از افغانستان بوده است.

آقای منصوری می گوید: "ما (در اثر این عوامل) سیلاب های خانمان سوزی را سال گذشته تجربه کردیم که مردم ما را رنج داد، یخچال های ما که منابع آبی ما هستند ذوب می شوند، اکو سیستم های ما در حالت نابودی قرار دارند و حیات وحش و منابع طبیعی ما به طرف نابودی می رود."

آقای منصوری معتقد است کشاورزی افغانستان نیز طی چند سال گذشته در اثر همین عوامل با خشکسالی های طولانی و کاهش محصولات مواجه شده است.

به گفته او پیش بینی شده که افغانستان در آینده نیز شاهد خشکسالی های طولانی خواهد بود.

هر چند خشکسالی های چند سال گذشته محدود به نقاط خاصی نبوده اما به گفته مقامات محلی در غرب افغانستان، ولایات حوزه غرب این کشور را بیشتر متاثر کرده است.

اسماعیل حیدر زاده، رییس زراعت هرات نیز می گوید خشکسالی طی 11 سال گذشته در هرات سبب کاهش محصولات زراعتی این ولایت شده است.

آقای حیدر زاده می گوید: "از سال 1998 به این طرف که در افغانستان خشکسالی شروع شد، بعضی سال ها تقریبا 50 درصد از حاصلات ما را کاهش داد و دو سال پیش حتی از کشت للمی (دیمی) هیچ حاصل نداشتیم."

به گفته این مقام محلی در هرات، علت کاهش محصولات کشاورزی در این حوزه، افزایش گازهای گلخانه ای در جهان و تاثیرات آن بالای اتمسفر زمین بوده است.

کارشناسان می گویند کنفرانس کپنهاگ فرصت مناسبی است تا دولت افغانستان پیامش را در مورد آسیب هایی که این کشور در زمینه محیط زیست دیده است به گوش جامعه جهانی و کشورهایی که عوامل این وضعیت را فراهم کرده اند برساند.

محمد رفیق شهیر، رییس شورای متخصصان هرات می گوید: "ما فقط می توانیم با بلند کردن صدای خود و دولت افغانستان با فرستادن پیام و اگر امکان داشته باشد حضور در این کنفرانس بسیار مهم از فضا و مردم خود دفاع کرده و نظریاتی را ارایه کند که کشورهای جهان را متقاعد بسازد که در استفاده از تکنولوژی های جدید دقت کنند.

با این همه گویا خشکسالی در افغانستان پدیده ای نیست که تنها ناشی از عوامل بیرونی باشد. برخی نیز از میان رفتن قسمت های زیادی از جنگلات در افغانستان را در تغییرات اقلیمی این کشور بی تاثیر نمی دانند.

به گفته محمد قیوم افغان رییس اداره حفاظت محیط زیست هرات، بخشی از این عوامل، تغییرات کلی در سطح جهان بوده اما نبود جنگلات در هر کشور سبب خشکسالی می شود.

آقای افغان می گوید: "موجودیت جنگلات و فضای سبز است که سبب تشکیل ابرها بر فضای هر نقطه یا هر قطعه از پیکر زمین می تواند باشد و افغانستان به سبب جنگ های پی در پی بیشتر ساحات سبز و جنگلات خود را از دست داده بود و همین خودش یکی از علل خشکسالی بوده است."

در حال حاضر به گفته کارشناسان علاوه بر تدابیری که باید در سطح بین المللی برای مبارزه با این چالش بزرگ سنجیده شود، دولت افغانستان نیز وظیفه دارد تا برنامه های وسیعی را در زمینه محار، تنظیم و مدیریت آب و همچنین حفاظت از جنگلات و محیط زیست در این کشور به مرحله اجرا بگذارد تا این کشور کمتر شاهد تغییرات اقلیمی و به دنبال آن خشکسالی باشد.

به گفته این کارشناسان دولت افغانستان برای رسیدن به این هدف به کمک های جامعه جهانی نیاز دارد.

مطالب مرتبط