'وضعیت زنان در افغانستان رو به وخامت است'

دیدبان حقوق بشر می گوید دستاوردهای هشت ساله زنان و دختران افغان در معرض تهدید جدی است.

این سازمان حقوق بشری می گوید تهدید عمدتا از سوی گروه ها و بخش های بنیادگرای حاضر در دولت، افزایش ناآرامی ها، و تاثیر احتمال آشتی دولت با طالبان نشات می گیرد.

دیدبان حقوق بشر می گوید دولت افغانستان در مراقبت از زنان در برابر خشونت از جمله تجاوز، قتل، و تبعیض ناکام مانده است. این سازمان هشدار داده که وضعیت زنان افغان در حال وخیم شدن است.

در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که دولت افغانستان و اهداکنندگان کمک های مالی در جامعه جهانی باید اقدامات بیشتری برای جلوگیری از به کار بردن خشونت علیه زنان به خصوص تجاوز به عمل آورند.

دیدبان حقوق بشر همچنین خواهان اقدام علیه ازدواج زودهنگام و اجباری زنان شده و گفته است که باید برای تحصیلات دبیرستانی دختران اقدام شود و وضعیت دسترسی زنان به عدالت و دادگستری بهبود یابد.

این سازمان حقوق بشری که در نیویورک مستقر است می گوید هشت سال پس از سقوط طالبان، زنان و دختران از حجم بالایی از خشونت و تبعیض در رنجند و دسترسی اندکی به آموزش و دادگستری دارند.

گزارش این سازمان خاطر نشان می کند که دولت افغانستان در محاکمه قاتلان زنان سرشناس افغان شکست خورده و برای افرادی که زنان را هدف قرار می دهند، محیط بدون مجازاتی را فراهم کرده است.

زنان افغان که در دوران تسلط طالبان از عمده حقوق خود محروم شده بودند، اکنون به دنبال کسب حقوقی هستند که سال ها در این کشور نادیده گرفته شده است.

دیدبان حقوق بشر می گوید عمده دستاوردهای زنان در بخش های آموزشی، کار و آزادی رفت و آمد با تقویت حضور بنیادگراها در دولت و شدت گرفتن شورش های طالبان در معرض تهدید است.

مطالب مرتبط