روزنامه های کابل: سه شنبه ۱۷ قوس

تاخیر در معرفی اعضای کابینه افغانستان به مجلس نمایندگان این کشور برای گرفتن رای اعتماد، از مهمترین موضوع های بازتاب یافته در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

هشت صبح با اشاره به تاخیر در معرفی اعضای کابینه جدید حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، نوشته که او با "پرچالش ترین" اقدامها مواجه است.

قرار بود آقای کرزی امروز (سه شنبه، ۱۷ قوس/آذر) اعضای کابینه خود را برای بررسی صلاحیت های آنها به مجلس معرفی کند، اما به دلائلی که هنوز اعلام نشده، این کار به تاخیر افتاده و منابع نزدیک به رئیس جمهوری گفته اند که اعضای کابینه هفته آینده معرفی خواهند شد.

هشت صبح ضمن آن که تاخیر در معرفی اعضای کابینه آینده را "ناموجه" خوانده افزوده که "فشارهای چندجانبه خارجی و صدجانبه داخلی از سویی و تمایلات شخصی رئیس دولت از جانبی"، گزینش اعضای کابینه را دشوار کرده است.

به نظر هشت صبح، در نظر گرفتن همه این تمایلات گوناگون و حتی متضاد در تشکیل کابینه آینده ضمن آنکه درد سر ساز خواهد بود، آقای کرزی را از داشتن یک کابینه هماهنگ هم محروم می کند، چیزی که به نظر نویسنده، در گذشته باعث ناکامی حکومت آقای کرزی شده است.

روزنامه افغانستان تاخیر در معرفی اعضای کابینه به مجلس را ضمن آن که ناشی از "احتیاط" رئیس جمهوری در گزینش اعضای آن دانسته، افزوده که فشارهای "کشورهای دخیل در قضیه افغانستان" را هم در این مورد نباید فراموش کرد.

به نظر نویسنده، آقای کرزی در گزینش اعضای کابینه خود تلاش می کند با توجه به آلودگی نهادهای دولتی به فساد، هم رضایت مردم افغانستان و هم رضایت جامعه جهانی را به دست آورد.

سرمقاله نویس روزنامه افغانستان در ادامه این پرسش را مطرح کرده که آقای کرزی آنگونه که خود بارها بر آن تاکید کرده، "جوانب ظریف مشارکت ملی" را در ساختار کابینه آینده خود لحاظ خواهد کرد یا خیر. به نظر نویسنده، اگر کابینه آینده با کابینه قبلی تفاوت نداشته باشد، افغانستان باید منتظر "بحرانهای جدیدی" باشد.

سروش ملت نوشته که ممکن است آقای کرزی فهرست اعضای کابینه را در چند مرحله به مجلس نمایندگان بفرستد و به نظر نویسنده، ترکیب ۱۰ عضو کابینه که در مرحله اول به مجلس معرفی خواهند شد، اهمیت زیادی دارد.

نویسنده مطلب افزوده که اگر این ۱۰ وزیر با موفقیت از مرحله دشوار رایگیری نمایندگان گذشتند، فهرست های بعدی هم در فضای آرام تری آماده خواهد شد، اما در غیر آن به نوشته روزنامه، آقای کرزی باید برای برخورد با کنش ها و واکنش های غیرقابل پیشبینی آمادگی بگیرد.

ماندگار به این نظر است که اگر آقای کرزی در مرحله اول اسناد شمار کمی از اعضای کابینه بعدی خود را به مجلس بفرستد، این کار زمینه را برای "هر نوع معامله" میان رای دهندگان مجلس و حکومت هموار خواهد کرد.

اما سرمقاله نویس روزنامه در ادامه افزوده که آقای کرزی "سهامدار ضعیفی" خواهد بود که باید سهم "شرکای خارجی" خود را، که در افغانستان حضور موثری دارند، در کابینه آینده خود مشخص کند.

ماندگار همچنین به این باور است که "دودستگی و چنددستگی" میان اعضای مجلس باعث خواهد شد که وزیران پیشنهادی آقای کرزی موفق به گرفتن رای شوند. به نظر نویسنده اما اگر چنین نمی بود، مجلس می توانست که از ورود "مهره های کشورهای صاحب منافع در افغانستان" و افراد فاسد و ناکارآمد به کابینه جلوگیری کند.

راه نجات در گزارشی خبر داده که یونس قانونی، رئیس مجلس نمایندگان با معرفی تدریجی اعضای کابینه به این مجلس مخالفت و تاکید بر معرفی همزمان آنها کرده است.

راه نجات از قول آقای قانونی نوشته که نمایندگان مجلس به دلیل این که معرفی تدریجی اعضای کابینه "مشکلاتی را به بار خواهد آورد"، خواستار معرفی دسته جمعی آنها شده اند.

روزنامه نخست معرفی تدریجی اعضای کابینه را "ترفندی برای جابجایی مهره های دلخواه" از سوی آقای کرزی دانسته و افزوده که معرفی تدریجی اعضای کابینه می تواند فرصت مناسبی را برای "مراودات پشت پرده" با اعضای مجلس فراهم کند.

به باور نویسنده، آقای کرزی با توجه به حساسیت های قومی و قبیله ای در مجلس نمایندگان و همچنین عدم لحاظ "هنجارهای نهادینه شده در ادارات دولتی" در ترکیب کابینه، از معرفی یکباره اعضای کابینه نگرانی دارد.

روزنامه دولتی انیس تقویت ارتش ملی افغانستان را مهم دانسته و افزوده که سال ۲۰۱۱ برای ارتش "نقطه شاخص" برای دفاع ملی شمرده می شود.

مقامات آمریکایی پیش از این گفته اند که سپردن مسئولیت تامین امنیت افغانستان در این سال به نیروهای داخلی این کشور به طور منطقه به منطقه و همچنین خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز خواهد شد.

این روزنامه نوشته که برای تحقق این کار در حال حاضر ماهیانه ۲۵۰۰ سرباز جدید به نیروهای ارتش ملی افغانستان افزوده می شوند و تحت آموزش قرار می گیرند، ولی به نظر نویسنده، این آمار باید به ۵۰۰۰ افزایش یابد.