نظرسنجی: رضایت از پلیس افغانستان افزایش یافته

پلیس افغان
Image caption نظرسنجی نشاندهنده افزایش رضایت مردم نسبت به کارکرد پلیس افغان است

نتایج یک نظرسنجی تازه در افغانستان نشان داده که رضایت افغانها نسبت به کارکرد نیروهای پلیس در این کشور رو به افزایش بوده است.

با این حال، نظرسنجی نشان داده که هنوز نگرانی هایی در مورد موجودیت فساد در میان نیروهای پلیس این کشور در میان افغانها وجود دارد.

وزارت داخله (کشور) افغانستان، این نظرسنجی را که به همکاری سازمان ملل متحد صورت گرفته، موثر دانسته و گفته که از آن در برنامه های توسعه ای خود استفاده خواهد کرد.

در این نظرسنجی، با بیش از پنج هزار نفر از شهروندان افغان مصاحبه شده است که 49 درصد از آنها گفته اند توانایی پلیس افغانستان در زمینه جلوگیری از جرایم بالا رفته است.

براساس این نظرسنجی، 67 درصد دیگر به این نظر بوده اند که اگر به نیروهای پلیس آموزش های حرفه ای لازم ارائه شود، توانایی آنها به مراتب بیشتر خواهد شد. و 58 درصد دیگر نیز گفته اند که بلند رفتن حقوق ماهوار پلیس، منجر به بهبود کارکرد آنها خواهد شد.

همچنین 54 درصد از مصاحبه شوندگان گفته اند برای بررسی پرونده های مرتبط با کودکان و زنان، باید از ماموران پلیس زن کار گرفته شود.

این نظرسنجی اما به ضعفهایی که در پلیس افغانستان وجود دارد نیز اشاره کرده و موجودیت فساد در میان نیروهای پلیس، در صدر آن قرار دارد.

تنها در شهر کابل، 27 درصد از شرکت کنندگان این نظرسنجی گفته اند که ماموران پلیس از موقف خود به عنوان یک پلیس سوء استفاده می کنند.

پنجاه و یک درصد دیگر نیز گفته اند که تصمیم گیری نیروهای پلیس در مورد پرونده های مختلف، جانبدارانه و به نفع دوستان و خویشان آنها است.

وزارت داخله افغانستان با استقبال از این نظرسنجی تعهد کرده که ضعف های موجود در پلیس را از بین ببرد.

منیر منگل، معاون این وزارت گفت اصلاحات پلیس افغانستان از دو سال به این سو آغاز شده و کسانی که شامل این اصلاحات شده اند، از توانایی های بهتری در زمینه اجرای وظایف شان برخوردار شده اند.

با این حال آقای منگل تاکید کرد که بلند بردن توانایی حرفه ای تمامی افراد پلیس به زمان و تلاشهای بیشتری نیاز دارد.

مطالب مرتبط