نشریات کابل، چهارشنبه 18 قوس

جنجال بر سر اتهامات اختلاس به شهردار کابل و مسئله مبارزه با فساد، درکنار بحث تشکیل کابینه جدید افغانستان، از مسایل مطرح در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار بازداشت شهردار کابل را به اتهام اختلاس، "نمایشی" از سوی دولت تعبیر کرده و نوشته هم زمان با آن که رئیس جمهوری افغانستان در کنار وزیر دفاع آمریکا از مبارزه با فساد دولتی سخن می گفت شهردار کابل در کنفرانس خبری اتهام اختلاس علیه خود را توطئه خواند.

روزنامه ماندگار باور دارد که افراد بلند پایه ای در دستگاه دولت هستند که اختلاس های به مراتب بزرگتری را انجام داده اند ولی به باور نویسنده دولت در بازداشت این گونه افراد ناتوان است.

ماندگار در پایان این پرسش را مطرح می کند که آیا دولت آمریکا از رئیس جمهور کرزی خواهد پرسید که چرا شهردار کابل که حکم چهار سال زندان او از سوی دادگاه صادر شده، پس از "نیم ساعت" از حبس رها می شود؟

روزنامه سروش ملت نیز به همین مساله پرداخته و رهایی شهردار را زمینه ساز نگرانی مردم نسبت به صداقت دولت در امر مبارزه با فساد توصیف کرده است.

عبدالاحد صاحبی، شهردار کابل به جرم اختلاس از سوی دادگاهی در کابل به چهار سال زندان محکوم شده، اما او عملا آزاد است.

روزنامه سروش ملت به این باور است که رهایی شهردار کابل خوشبینی های را که در مورد جدیت مبارزه ارگان های مسئول با فساد در میان مردم به وجود آمده بود دوباره به یاس تبدیل کرد.

روزنامه هشت صبح سفر غیرمنتظره رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا به افغانستان را مهم دیده و تلاش کرده پیام این سفر را برای دولت مردان افغان بررسی کند.

به نوشته این روزنامه اصلی ترین موضوع گفتگوهای آقای گیتس با رئیس جمهور کرزی تشکیل کابینه جدید این کشور بوده است.

هشت صبح از وزیر دفاع آمریکا نقل قول کرده که گفته است "آمریکا تعیین اعضای کابینه جدید آقای کرزی را دنبال می کند."

هفته نامه مشارکت ملی از انتظارات مردم نسبت به کابینه آینده آقای کرزی سخن گفته است. به باور نویسنده این روزنامه اقشار مختلف جامعه انتظارات خاص خود را از کابینه آینده دارند.

به نظر هفته نامه مشارکت ملی در سال های گذشته افغانستان دارای "بدترین" حکومت بوده ولی حالا وقت آن رسیده که نسبت به انتخاب اعضای کابینه جدی تر برخورد شود.

هفته نامه جامعه هم در پیوند با کابینه جدید نوشته "حکومت جدید در سیمای وزرای کابینه نمایان خواهد شد."

مطالب مرتبط