ظاهره ظاهر، در برنامه خاطره ها و ترانه ها

ظاهره ظاهر
Image caption بانو ظاهره پس از 11سپتامبر موسسه خیریه ی بنام "دوستان ظاهره" را ایجاد کرد

در این هفته در برنامه ی خاطره ها و ترانه ها ظاهره ظاهر خواهر هنرمند محبوب احمد ظاهر خاطرات خود و خاطرات که از برادرش احمد ظاهر دارد، قصه می کند.

ظاهره ظاهر دختر دکتر عبدل ظاهر نخست وزیر پیشین افغانستان و خواهر هنرمند پر آوازه افغان احمد ظاهر میباشد که زمانی وظیفه ی معلمی را در لیسه ی زرغونه در کابل بدوش داشت. پس از مدت پنج سال در وظیفه ی معلمی، نظر به تقرر شوهرش زلمی عزیز در ملل متحد از طرف وزارت خارجه به امریکا سفر کرد.

ظاهره ظاهر در امریکا بعد از گرفتن دیپلوم آرایشگری به یکی از آرایشگاه ها در واشنگتن مشغول کار شد و در عین زمان او نخستین زن آرایشگر افغان بود که مو های روسای جمهور امریکا از جمله رونالد ریگن و جورج بوش را اصلاح می کرد.

بانو ظاهره پس از یازدهم سپتامبرموسسه خیریه ی بنام "دوستان ظاهره" را ایجاد کرد. وی سفر های به افغانستان غرض کمک به معارف افغانستان و مخصوصاً لیسه ی زرغونه داشت که میتوان از بنا نهادن یک مکتب جدا گانه در محوطه لیسه زرغونه و ایجاد کردن کودکستانی و ترمیم برخی از مکاتب دیگر نام برد.

بانو ظاهره اکنون با خانواده اش در وریجینیای امریکا زندگی میکند و مشغول جمع آوری پول غرض کمک به معارف افغانستان و به ویژه، طبقه ی اناث میباشد.

خاطرات بانو ظاهره و خاطرات او از برادرش، احمد ظاهر، را از زبان خودش بشنوید.