نشریات کابل: یکشنبه 22 قوس

بحثهای پارلمان در مورد کابینه جدید افغانستان، اعزام سربازان بیشتر آمریکایی به افغانستان و مسئله بازسازی، در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب دارد.

روزنامه نخست با توجه به بحث تابعیت دوگانه وزرا در پارلمان افغانستان، به کنایه نوشته: "وکلای دو تابعیته، وزیران دو تابعیته را نمی خواهند."

این روزنامه ادعا کرده که شماری از وکلای پارلمان افغانستان که از داشتن تابعیت دوگانه وزرای کابینه انتقاد می کنند، خود کارت های هویت پاکستان را در جیب دارند و "تعطیلات را در کنار خانواده های خود در شهرهای پاکستان می گذراند."

نخست افزوده که هنوز به سوالها در مورد یکی از نمایندگان مجلس افغانستان که گفته می شود تابعیت کشور ایران را دارد نیز جواب داده نشده است.

این روزنامه با مطرح کردن این بحث چنین نتیجه گرفته که پارلمان افغانستان اگر می خواهد مسایلی چون تابعیت دوگانه وزرا جدی گرفته شود، باید اصلاحات را از خود آغاز کند.

هفته نامه مجاهد در یادداشت اصلی خود به موضوع تشکیل کابینه جدید پرداخته و به اولویت های اساسی در این خصوص اشاره کرده است.

به نوشته هفته نامه مجاهد، کابینه جدبد باید از پایگاه وسیع و حمایت گروه های مختلف افغانستان برخوردار باشد.

روزنامه انیس به اهمیت اعزام سربازان تازه نفس آمریکایی به ولایت هلمند توجه کرده و آن را نشانه اجرای استراتژی تازه آمریکا در افغانستان خوانده است.

نویسنده انیس در ادامه مطلب خود به نکاتی اشاره کرده که باید سربازان تازه نفس در جریان فعالیت های خود در نظر داشته باشند.

توجه به ارزش های عنعنه ای و رسوم مردم افغانستان از مسایلی است که نویسنده انیس بر آن ها تاکید کرده است.

روزنامه اصلاح به کمک های دولت آلمان در عرصه گسترش شبکه برق رسانی در افغانستان پرداخته و از این کمک ها قدردانی کرده است.

اخیرا دولت آلمان با کمک ده میلیون دلاری آمادگی خود را در عرصه گسترش برق رسانی در افغانستان اعلام کرد.

روزنامه در ادامه از مسئولان افغان می خواهد که با برنامه ریزی و ایجاد پروژه های تازه از پول های کمک شده به شکل بهینه استفاده کنند.

روزنامه هیواد بازسازی را از عرصه های مهم فعالیت دولت و جامعه جهانی در هشت سال گذشته دانسته و نوشته در این سال ها دولت هزینه های لازم را در اختیار نداشت که به بازسازی به نحو دقیق بپردازد.

به نوشته این روزنامه بیشتر کمک های جامعه جهانی در این سال ها از سوی موسسات غیردولتی و یا کشورهای کمک دهنده به مصرف رسیده که به نظر مردم افغانستان بازدهی زیاد نداشته است.

مطالب مرتبط