کرزی: جامعه جهانی دولتی در کنار دولت ساخته است

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان
Image caption آقای کرزی گفت خواستار حمایت جامعه جهانی در مبارزه با فساد شد

رئیس جمهوری افغانستان جامعه جهانی را متهم کرد که در کنار دولت افغانستان، دولت دیگری بوجود آورده است که سبب افزایش فساد اداری در این کشور شده است.

حامد کرزی، در یک کنفرانس ملی مبارزه با فساد در کابل گفت که کمکها و قراردادهای خودسرانه خارجی ها، حکومت افغانستان را ضعیف کرده و راه را برای فساد هموار کرده است.

دولت افغانستان از مدتی پیش به این سو با فشارها و انتقادهای تند جامعه جهانی در زمینه مبارزه با فساد دولتی مواجه بوده است.

برخی از کشورهای کمک دهنده به افغانستان هشدار داده اند در صورتی که مبارزه با فساد پیگیری نشود، کمک های غیرنظامی خود به این کشور را قطع خواهند کرد.

دولت افغانستان کنفرانس سه روزه را در کابل راه اندازی کرده که هدف آن جستجوی راه های عملی مبارزه با فساد اداری خوانده شده است.

حمایت خارجی؟

این نخستین همایش دولت افغانستان در واکنش به انتقادهای جامعه جهانی برای مبارزه با فساد اداری است.

حامد کرزی در این همایش که در آن برخی از سفرای کشورهای خارجی نیز حضور داشتند، از جامعه جهانی گلایه کرد که در افزایش فساد نقش داشته اند.

او گفت که خارجی ها به برخی از ادارات دولتی به شکل خودسرانه پول و امکانات می دهند.

آقای کرزی گفت: "زمانی که حکومت ضعیف شد، مامورش از رئیس جمهوری خود نترسید، از رئیس شورا و سنا و وزرا و معاونین نترسید، و معاشش (حقوق) را خارجی برایش داد و موتر (خودرو) ضد گلوله اش را هم خارجی برایش داد، فکر می کند که من پشتیبان دارم و کسی مرا چیزی گفته نمی تواند."

او افزود: "بخشی از فساد زائیده همین مساله است و این مساله باعث ایجاد حکومتی موازی با حکومت افغانستان شده است."

دفاع از شهردار کابل

آقای کرزی علاوه بر جامعه جهانی، از ساختار اداری دولت افغانستان نیز انتقاد کرد و گفت که یکی از اهداف اصلی شرکت کنندگان این کنفرانس طی روزهای بعدی، ساده سازی روند اجرات اداری خواهد بود.

Image caption آقای کرزی از شهردار کابل به شدت دفاع کرد

رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفت که با استفاده جویی های مالی در دولت خود مبارزه جدی خواهد کرد.

بدنبال فشارهای جامعه جهانی، مقامهای عدلی و قضایی افغانستان اقداماتی را برای محاکمه برخی از کارمندان بلند پایه دولتی به اتهام دست داشتن در فساد آغاز کردند.

عبدالاحد صاحبی، شهردار کابل از جمله این مقام ها است که از سوی یک دادگاه در کابل به اتهام اختلاس به چهار سال زندان محکوم شد.

ولی شهردار کابل نه تنها زندانی نشد، بلکه در کنفرانس امروز حضور داشت و آقای کرزی با زیر سوال بردن حکم دادگاه، عملا از او دفاع کرد.

'استراتژی جدید'

در کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری برعلاوه مقامات حکومت، اعضای پارلمان، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی، شماری از دیپلمات های خارجی و کارشناسان نیز شرکت دارند.

انتظار می رود شرکت کنندگان این کنفرانس در دو روز آینده، روی جستجوی راه های عملی مبارزه با فساد و تدوین استراتژی جدیدی در این زمنیه بحث کنند.

تشکیل چنین کنفرانسی از تعهدات آقای کرزی در مراسم ادای سوگند وی به عنوان رئیس جمهوری افغانستان در انتخابات دوم این کشور بود.

حامیان بین المللی افغانستان به ویژه آمریکا انتظار دارند آقای کرزی در دومین دور کاری خود اقدامات جدی تری را در زمینه مبارزه با فساد انجام دهد.

اما در تقابل با این انتظار، رئیس جمهوری افغانستان بخش مهمی از مسئولیت فساد ادرای در کشورش را به دوش جامعه جهانی می اندازد.

مطالب مرتبط