نشریات کابل:25 قوس، مبارزه با فساد

کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری در افغانستان که روز گذشته در کابل به کارش آغاز کرد، موضوع اصلی مورد بحث در بیشتر نشریات امروز کابل است.

روزنامه آرمان ملی وضعیت نابسامان امروز افغانستان را که در نتیجه فساد اداری و مالی در هشت سال گذشته به وجود آمده مورد انتقاد قرار داده است.

به نظر نویسنده آرمان ملی این وضعیت درحالی گریبانگیر افغانستان شد که در طول این سالها حامدکرزی بر این کشور حکومت کرده است.

به نوشته این روزنامه وعده هایی را که آقای کرزی برای از بین بردن فساد در دستگاه دولت در همایش ملی مبارزه با فساد ارائه کرد، "وعده های تکراری" است که پنج سال پیش مطرح شده بود.

روزنامه نخست همایش ملی مبارزه با فساد را یک "امر نمایشی" توصیف کرده و نوشته دولت با شعار دادن تلاش دارد فساد را ریشه کن کند.

به نظر نویسنده نخست برای موفقیت در عرصه مبارزه با فساد دولتی ضرورت ایجاد یک نهاد ناظر وجود دارد.

روزنامه نخست تنها حسن کنفرانس مبارزه با فساد را اعتراف های دانسته که مقام های کشوری در مورد افزایش این پدیده به زبان آوردند.

روزنامه ماندگار دخالت رئیس جمهوری را در کار دادگاه مورد سرزنش قرار داده و نوشته ممکن است که شهردار کابل شکار یک توطئه شده باشد ولی رئیس جمهوری حق ندارد با این صراحت از او دفاع کند و حکم دادگاه را زیر سوال ببرد.

روز گذشته آقای کرزی در گشایش کنفرانس مبارزه با فساد، در حالی که از "بی گناهی" شهردار کابل حرف می زد، از دادستانی کل خواست تا پرونده او را که به اتهام اختلاس محکوم به زندان شده، مورد بازنگری قرار دهد.

نویسنده ماندگار همچنین اداره عالی نظارت بر اجرای استراتژی مبارزه با فساد را متهم به فساد کرده است.

به نوشته این روزنامه در دو سالی که از عمر این نهاد می گذرد هیچ کار جدی را در امر مبارزه با فساد انجام نداده است.

روزنامه هشت صبح با اشاره به سخنان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در همایش ملی مبارزه با فساد اداری شخص آقای کرزی را متهم می کند که چرا در مورد برخی مسایل تا حالا خاموشی اختیار کرده است.

نویسنده هشت صبح می پرسد اگر خارجی ها حکومتی در کنار حکومت افغانستان ساخته اند و به برخی ادارات پول و امکانات می دهند چرا آقای کرزی جلو آن را در این سال ها نگرفته است.

روزنامه افغانستان خلاف نظر روزنامه هشت صبح سخنان آقای کرزی را در مورد دوستان خارجی افغانستان درست خوانده و از سخنان رئیس جمهور کرزی تمجید کرده است.

به نظر نویسنده روزنامه افغانستان همین موضوع سبب شده که میلیاردها دلار کمک شده به افغانستان از سوی خارجی ها حیف و میل شود.

مطالب مرتبط