کنفرانس مبارزه با فساد در افغانستان پایان یافت

کنفرانس مبارزه با فساد در کابل

شرکت کنندگان کنفرانس مبارزه علیه فساد در کابل، خواستار پایان بخشیدن به آنچه فرهنگ معافیت(بخشودگی) خوانده می شود، شده اند.

افغانها معتقدند عدم رسیدگی به پرونده های قضایی و جنایی در کشور شان تبدیل به یک فرهنگ شده و این مساله یکی از عوامل اصلی گسترش فساد است.

همچنین استقلال دستگاه قضایی یکی دیگر از خواستهایی است که در کنفرانس سه روزه مبارزه علیه فساد اداری در کابل تصویب شد.

شرکت کنندگان این کنفرانس درحالی به استقلال دستگاه قضایی تاکید می کنند که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در روز آغاز این کنفرانس از شهردار کابل که از سوی دادگاهی به چهار سال زندان محکوم شده، دفاع کرد و از دادگاه خواست در مورد پرونده او تجدید نظر کنند.

یکی دیگر از مصوبات این کنفرانس تقویت نهاد هایی است که کار آنها مبارزه با فساد اداری است. در افغانستان نهاد های مختلفی برای مبارزه با فساد در سالهای گذشته ایجاد شده است اما این نهاد ها هنوز در کار شان موفقیت چندانی نداشته اند.

در همین حال روز گذشته معاون دادستانی کابل فهرستی از اعضای بلند پایه دولتی را که متهم به دست داشتن در فساد و اختلاس هستند به مجلس نمایندگان ارائه کرد.

هدف از ارائه این فهرست به مجلس نمایندگان این بود که اعضای مجلس از دادستانی کل خواستند اگر در مورد وزرای کنونی پرونده ای دارند آنها را در جریان بگذارند تا اگر چنانچه اگر نام آنها در کابینه جدید نیز دیده شود، مجلس نمایندگان در جریان باشد به آنها رای ندهند.

بعد از اینکه چنین فهرستی در اختیار مجلس نمایندگان قرار گرفت، شماری از رسانه های داخلی در افغانستان خبر استعفای معاون دادستانی کل را منتشر کردند و آنرا به افشای این فهرست به مجلس نمایندگان مرتبط دانستند.

اما معاون دادستانی کل چنین چیزی را رد کرد و گفت در رابطه به این فهرست با هیچ فشاری مواجه نشده است.

فضل احمد فقیریار معاون دادستانی کل همچنین خبر استعفایش را رد کرد و گفت او قبلا تقاضای باز نشستگی کرده بود اما این تقاضای او نیز تاکنون پذیرفته نشده است.

در فهرستی که از سوی معاون دادستانی کل به مجلس نمایندگان داده شده، نام 20 تن از مقام های بلندپایه دولتی از جمله چند وزیر و والی (استاندار) کنونی نیز به چشم می خورد.

حامد کرزی در مراسم سوگند دور دوم ریاست جمهوری خود قول داد که با فساد اداری مبارزه خواهد کرد و اعلام کرد که برای این کار کنفرانسی را درکابل برگزار می کند.

این کنفرانس حالا به پایان رسیده است، خبرنگاران می گویند اگرچه برگزاری چنین کنفرانسی را می توان گام نخست و یک آغاز تلقی کرد اما دولت افغانستان برای پیروز شدن در مبارزه با فساد با چالشهای سخت و دشواری روبروست.

خبرنگار بی بی سی در کابل می گوید، مردم با بیم و امید به این مساله می نگرند و برای آنها موفقیت دولت در مبارزه با فساد بسیار حیاتی است. افغانها حالا مانند سالهای پیش از نفس برگزاری کنفرانس و یا سیمیناری خوشحال نمی شوند، آنچه در حال حاضر واقعا می تواند افغانها را راضی کند نتیجه عملی، عینی و ملموس است.