مجلس افغانستان: ازدیاد وزارت، نیازمند بررسی قبلی است

مجلس نمایندگان افغانستان

مجلس نمایندگان افغانستان می گوید برای بررسی افزایش وزارتخانه ها در ساختار حکومت این کشور، نیاز است تا این درخواست رسما به مجلس ارایه شود.

بحث در باره این مسئله پس از آن در مجلس داغ شد که در ترکیب کابینه پیشنهادی، یک وزارتخانه به عنوان دو وزارت جداگانه پیشنهاد شده و نام یک وزارت دیگر نیز تغییر کرده است.

روز گذشته، مجلس نمایندگان افغانستان با این مسئله به شدت مخالفت کرد و به وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه جدید، اجازه حضور در مجلس داده نشد.

اما در جلسه امروز (یکشنبه، 29 قوس/آذر) اعضای مجلس نمایندگان نسبت به این مسئله نرم تر برخورد کردند و گفتند که قبل از بررسی صلاحیت وزرای وزارتخانه های جدید، نیاز است تا ریاست جمهوری این پیشنهاد را رسما برای تائید به مجلس پیشنهاد کند.

'تغییرات'

فهرست اعضای کابینه جدید افغانستان، پس از روزها تاخیر به مجلس نمایندگان پیشنهاد شد که در آن به جز هشت نفر، متبافی همه چهره های هستند که در کابینه قبلی افغانستان نیز حضور داشتند.

وزارتخانه های کلیدی، به جز وزارت خارجه که هنوز نامزدی برای آن پیشنهاد نشده، همه در اختیار وزرای سابق قرار گرفته اند.

اما از تغییراتی که آقای کرزی در کابینه جدید وارد کرده، تغییر نام وزارت توسعه شهری به وزارت "امور ساختمانی" و جدا کردن وزارت "شهدا، معلولین، کار و امور اجتماعی" به دو وزارتخانه "شهدا و معلولین" و "کار و امور اجتماعی" است.

مجلس نمایندگان افغانستان که روز گذشته با این مسئله به شدت مخالفت کرده بود، می گوید که هر گونه ازدیاد وزارتخانه در تشکیل حکومت، نیازمند تائید قبلی پارلمان است.

یونس قانونی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت: "اول از جانب حکومت، طرح تعدیل قانون بیاید، بعد از آنکه رویش تصمیم گرفتیم، به مشرانه جرگه (مجلس سنا) می رود، زمانی که قانون شد، بعد حکومت پیشنهاد کند."

مجلس نمایندگان همچنین تصمیم گرفت که سر از فردا (دوشنبه، 30 قوس/آذر) هر روز پنج نفر از وزرای پیشنهادی با حضور در مجلس برنامه های کاری خود را تشریح کنند.

براساس تصمیم مجلس، رای تائید و یا رد صلاحیت به وزرای پیشنهادی، در پایان تشریح برنامه های کاری تمامی آنها در یک روز داده خواهد شد.

قرار است در نخستین روز، فردا، محمد حنیف اتمر، وزیر پیشنهادی وزارت داخله (کشور)، عبدالرحیم وردک، وزیر پیشنهادی وزارت دفاع، فاروق وردک، وزیر پیشنهادی وزارت معارف، عمر زاخیلوال، وزیر پیشنهادی وزارت مالیه (دارایی) و سرور دانش، وزیر پیشنهادی وزارت عدالیه (دادگستری) برنامه های کاری خود را به نمایندگان مجلس تشریح کنند.

مطالب مرتبط