روزنامه های کابل: دوشنبه ۳۰ قوس

موضوع بررسی سوابق تحصیلی و کاری وزیران پیشنهادی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان از سوی مجلس نمایندگان در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافته است.

مجلس نمایندگان بررسی صلاحیت های وزیران پیشنهادی را از امروز، ۳۰ قوس/آذر، آغاز کرده است. بر اساس قانون، داشتن دست کم مدرک تحصلی لیسانس (کارشناسی) برای وزیران الزامی است.

هشت صبح کابینه جدید را "کابینه ای برای کار نکردن" دانسته و افزوده که "عجیب" است که آقای کرزی این کابینه را "کابینه شایسته" می داند و برخی خارجیان هم آن را تایید می کنند.

این روزنامه همچنین نوشته در حالی که مشکلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به اوج خود رسیده و فساد در نهادهای دولتی ریشه دوانیده، آقای کرزی مقامهای کلیدی را در اختیار شماری از اعضای کابینه قبلی گذاشته است.

هشت صبح پرسیده است که چه معجزه ای روی داده که این افراد "عوض" شده باشند و منشای خیر و خدمتی شوند. نویسنده همچنین پرسیده که "قحط آدم" است که "چهره های تکراری" همچنان حاکم مردم باشند. سروش ملت تاکید کرده است که مجلس نمایندگان باید سوابق تحصیلی و کاری وزیران پیشنهادی را بدون هر نوع گرایشی به دقت بررسی کند این موضوع را هم بازبینی کنند که آنها تابعیت دوگانه دارند یا نه.

روزنامه مدعی است که در کابینه های قبلی برخی از وزیران با اسناد تحصیلی "جعلی" کار کردند، در حالی که بر اساس قانون این گونه افراد صلاحیت وزارت را ندارند.

به نوشته سروش ملت، افرادی که اسناد تحصیلی درستی ندارند و همچنین آنهایی که تابعت دوگانه دارند، "از همان ابتدا با مردم صادق نبوده اند" و تعهد لازم را هم ندارند.

راه نجات نوشته که "هفت" وزیر پیشنهادی با تابعیت دوگانه در کابینه جدید حضور دارند و به نوشته روزنامه، این وزیران در کابینه گذشته هم حضور داشتند و مسئله تابعیت دوگانه آنها بررسی نشده بود.

این روزنامه ابراز نگرانی کرده است که امکان تایید این وزیران از سوی مجلس نمایندگان هنوز هم وجود دارد و تضمینی وجود ندارد که در صورت اثبات تابعیت دوگانه آنها، رد صلاحیت شوند.

راه نجات در ادامه تاکید کرده است که مجلس نمایندگان نباید از کنار مسئله تابعیت دوگانه وزیران پیشنهادی با شک و تردید بگذرد و برای رایگیری در مورد تایید یا رد آنها عجله ای نداشته باشد. رونامه نخست نوشته است که با توجه به این که زنان مانند دیگر گروههای فشار نمی توانند برای رسیدن به عضویت کابینه دست و پا بزنند، آقای کرزی "به راحتی حق" آنها را نادیده گرفته است.

این روزنامه با لحن تمسخرآمیزی نوشته که آقای کرزی یک زن را بر اساس "ناگزیری" به کابینه جدید خود راه داده است، به نوشته نخست دلیل آن هم این بوده که مردان براساس "غیرت افغانی" از پذیرفتن وزارت امور زنان خودداری کرده اند.

روزنامه منتقد ماندگار نوشته که کابینه جدید به نحوی ادامه حکومت گذشته است که در مبارزه با فساد موفقیتی نداشته است. به نظر نویسنده، معرفی کابینه جدید به نحوی تایید این وضعیت است.

این روزنامه همچنین پرسیده است که وزیران پیشنهادی که در مجلس نمایندگان در باره مبارزه با فساد سخن می گویند و سوگند یاد می کنند، متوجه این امر شده اند که چقدر توانایی برای این کار دارند.

اراده در مطلبی با اشاره به سخنان اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در باره کابینه جدید در ارتباط با مبارزه با فساد نوشته که "میان حرف و عمل" آقای کرزی "فاصله بسیار" است.

به نوشته این روزنامه، آقای کرزی اخیراً عبدالاحد صاحبی، شهردار کابل را که از سوی دادگاه به چهار سال زندان به اتهام فساد مالی محکوم شده بود، مورد حمایت قرار داد و او را "شخصی صادق و درستکار" خواند، در حالی که به نوشته اراده، آقای کرزی قوه قضائیه را برای مبارزه جدی با فساد فراخوانده بود.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود نوشته که جامعه جهانی که در چند ماه اخیر از تحولات افغانستان استقبال چندانی نکرده، از معرفی کابینه جدید استقبال کرده است.

این روزنامه افزوده همانگونه که ناتو، کانادا و آمریکا در باره کابینه جدید افغانستان نگاه مثبت داشته اند، افغان ها هم اگر نظر مثبتی ندارند، دست کم منتظر باشند تا ببینند که اعضای کابینه جدید چقدر از خود تعهد و کارآیی نشان می دهند.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود نوشته که استقبال جامعه جهانی از کابینه جدید به معنای این است که رئیس جمهوری با گزینش اعضای کابینه جدید به نگرانیهای جامعه جهانی پاسخ داده است.

به نوشته این روزنامه، وزیران پیشنهادی که از کابینه گذشته به کابینه جدید راه یافته اند، از جمله "وزیران موفق" به شمار می روند و وزیران جدید هم با دقت و تامل زیاد انتخاب شده اند.

مطالب مرتبط