روزنامه های کابل: سه شنبه اول جدی

هشتمین سالگرد انتقال قدرت از دولت مجاهدین به اداره موقت افغانستان و بررسی صلاحیت های وزیران پیشنهادی از سوی مجلس نمایندگان، در صدر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد.

روزنامه نخست در مطلبی با عنوان "از جدی (دی) ۸۰ تا جدی ۸۸"، نوشته که در این هشت سال "رشد اقتصادی قابل توجه است و برخی شاخص های زندگی در حال ارتقا، هرچند تمامی این موارد در سطح پایینی قرار دارد."

روزنامه همچنین نوشته که "افغانستان هشت سال پس از نبرد با تروریسم، خود را در دستان شورشیان، تروریست ها و قاچاقچیان مواد مخدر نابود شده یافته است."

نخست افزوده که طالبان در ماه جدی ۱۳۸۰ شکست خود را تجربه کرده بودند، اما "امروز قدرت خود را از مرزهای شمالی و شمال غربی پاکستان حتی تا مناطقی در شمال افغانستان گسترانیده اند."

چراغ هم با اشاره به همین موضوع، انتقال قدرت از برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری دولت مجاهدین به حامد کرزی، رئیس اداره موقت را "آغاز خوب و انجام نامعلوم" خوانده است.

آقای ربانی در پی تصمیم اجلاس نمایندگان گروههای جهادی موسوم به اتحاد شمال، محمد ظاهر، شاه سابق و برخی گروههای دیگر تحت نظارت سازمان ملل در شهر بن آلمان، قدرت را به اداره موقت به رهبری آقای کرزی در اول جدی ۱۳۸۰ انتقال داد.

به نظر چراغ ناامنی در کشور از آن روز تا اکنون "سیر صعودی" داشته و "ضعف اقتصادی، افزایش مواد مخدر، قدرت گیری چالش ناپذیر مافیای قدرت و ثروت، دست درازی تروریستان تا داخل کمربندهای سبز" گلوی مردم را همچنان می فشارد.

این روزنامه از مقامات دولت افغانستان و جامعه جهانی خواسته که برای به دست آوردن اهدافی که قبلاً تعیین شده بود، تلاش بیشتری به خرج دهند و برای آغاز خوب، انجام خوب را هم رقم زنند.

انیس، روزنامه دولتی، در سرمقاله خود نوشته که داوری هایی که تا اکنون در باره ترکیب کابینه جدید مطرح شده "خالی از حب و بغض" نیست.

انیس افزوده که "پیشداوری" مبتنی بر "حب و بغض" در باره کارآیی کابینه جدید واقعبینانه نیست و تنها این گذشت زمان است که میزان "تلاش، صداقت و تعهد" وزیران را ثابت خواهد کرد.

این روزنامه به این نظر است که وزیران پیشنهادی با این که "نخبه ترین های قوم های ساکن در افغانستان" هستند، به حکم این که آنها "انسان" هستند، "جایزالخطا" هم هستند.

اما هشت صبح بررسی صلاحیت های وزیران پیشنهادی و رایگیری در باره تایید یا رد آنها را "آخرین آزمون" برای مجلس نمایندگان افغانستان دانسته است.

این روزنامه افزوده مساله این نیست که اعضای مجلس به وزیران پیشنهادی رای بدهند یا نه، به نظر نویسنده مساله این است که آنها گرایش های قومی، گروهی و شخصی را اساس قرار ندهند و نیازمندیهای مردم را مبنای کار خود قرار دهند.

هشت صبح تاکید کرده که مجلس در برابر تمامی کارهای "خوب و خراب" کابینه جدید در پنج سال آینده "مسئول" است و به نظر نویسنده، برخورد اصولی و متعهدانه مجلس می تواند "امید و اعتماد از دست رفته" مردم نسبت به مجلس و حکومت را بازگرداند.

سروش ملت هشدار داده است که اگر کابینه آینده به ایجاد زیرساختها و زیربناهای اساسی و مطالبات مردم توجه نکند، مشکلات کشور پیچیده تر خواهد شد. به نظر این روزنامه، بسیاری از مشکلات کنونی مانند ناامنی، فاصله میان دولت و مردم، ریشه در عدم توجه دولت به خواستهای مردم دارد.

سروش ملت حکومت گذشته را مورد انتقاد قرار داده که دستاورد قابل ملاحظه ای در تامین امنیت، ایجاد اشتغال، بازسازی، مبارزه با فساد و بهبود زندگی مردم نداشته است.

راه نجات در سرمقاله خود تاکید کرده حکومت آینده باید "دستیابی به استقلال و خودارادیت" را شامل اولویت های اساسی خود کند و این موضوع "جدای از شعارهایی که داده می شود، در عمل پیاده" شود.

این روزنامه در ادامه افزوده که شماری از کسانی که در دولت آینده حضور خواهند داشت، مانند گذشته برای منافع "دیگران" تلاش خواهند کرد.

نویسنده راه نجات توضیحی در این مورد ارائه نکرده است، اما از دولت، به ویژه شورای ملی خواسته که با نظارت جدی جلو چنین افرادی را بگیرد.

آرمان ملی انتقاد کرده است که عبدالرحیم وردک، وزیر پیشنهادی وزارت دفاع در پاسخ به پرسش های اعضا مجلس نمایندگان در باره ارتباط پسرش با قراردادهای این وزارت توضیح روشنی ارائه نکرد.

به نوشته این روزنامه، آقای وردک روز گذشته در مجلس به صراحت گفت که در مورد فساد در حکومت، به پرسش های نمایندگان پاسخ نمی دهد، ولی او دلیل آن را نگفت.

آرمان ملی همچنین انتقاد کرده که فاروق وردک، که به عنوان وزیر معارف/آموزش و پرورش پیشنهاد شده است، در سخنان خود در مجلس به جای واژه های فارسی و پشتو از واژه های انگلیسی کار گرفت.

روزنامه افغانستان از دولت و سازمان های بین المللی خواسته که برای جلوگیری از "وقوع فاجعه و تلفات انسانی" در فصل زمستان در مناطق سرد این کشور کمک های لازم را پیش از بسته شدن راهها به این مناطق برسانند.

این روزنامه سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داده که همه ساله گزارشهایی از فقر و گرسنگی مردم افغانستان را منتشر می کند، اما در عمل بسیار کمتر از آن چه که "تبلیغ" می شود، به افراد نیازمند کمک می شود.

روز گذشته سازمان در گزارشی اعلام کرد که شش میلیون نفر در افغانستان به کمک های غذایی نیاز دارند نیازمندی حدود ۳۰ هزار تن آنان "بسیار شدید" است.