روزنامه های کابل: ۷ جدی، سی سالگی ششم جدی

روزنامه های چاپ امروز کابل سی سال پس از حضور نظامی شوروی سابق در افغانستان به آموزه هایی که این حضور به جا گذاشته است پرداخته است.

در روز ششم جدی/دی ۱۳۵۸ ارتش شماره ۴۰ شوروی سابق به دستور لئونید برژنف، رهبر شوروی سابق وارد افغانستان شد و ۹ سال در این کشور حضور داشت.

هفته نامه مجاهد، نشریه جمعیت اسلامی، از گروههای عمده مجاهدین، نوشته که تهاجم شوروی به افغانستان درسهای زیادی به جا گذاشت که جا دارد امروز برای پایان دادن به بحران در کشور از آنها استفاده شود.

به نظر مجاهد، حضور نیروهای بین المللی در حال حاضر در افغانستان با حضور نیروهای شوروی در این کشور "مشابهت های زیادی" دارد. نویسنده تاکید کرده که نیروهای خارجی و دولت افغانستان باید از اشتباههای شوروی سابق پرهیز کنند.

مجاهد افزوده که حمایت شوروی سابق از دولتی در افغانستان که "در میان مردم هیچ جایگاهی نداشت"، از مهمترین اشتباههای آن کشور بود. به نظر نویسنده، انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان نشان داد که "ما از تجربه های گذشته درسی نیاموخته ایم."

روزنامه نخست نوشته که مقایسه وضعیت افغانستان سی سال پیش با افغانستان کنونی، نتایج "نگران کننده ای" به دست می دهد. به نظر نویسنده، با همه درسهایی که از حضور نیروهای شوروی در افغانستان در دست هست، هنوز سیاستگزاران غربی پی نبرده اند که چرا بحران افغانستان مهار نشده است.

نخست پرسیده که چرا آمریکا و ناتو با حضور همسان خود با حضور نظامی شوروی در افغانستان، با وجود توافق اکثریت کشورهای جهان و سازمان ملل، به بن بست رسیده اند.

پاسخ این روزنامه به این پرسش چنین است: "نیاموختن راز شناخت افغانها و تعریف خود برای بخشی از جامعه افغانستان و یا هم بی صداقتی."

آرمان ملی در یادداشتی نوشته که درسی که از جنگ افغانستان و شکست ارتش شوروی در افغانستان به دست آمد این است که افغانستان اسارت و قیمومت بیگانگان را نمی پذیرند و برای حفظ ارزشهای دینی و ملی خود حاضرند قربانی بدهند.

روزنامه افغان جرگه در مطلبی به قلم وحید مژده، تحلیلگر و روزنامه نامه نگار افغان نوشته که بزرگترین اشتباه شوروی "اتکا به یک طیف تحصیل کرده بی خبر از اراده مردم و بریده از اکثریت مردم" بود.

به نویسنده، این گروه تحصیل کرده با برداشت سطحی از سوسیالیسم تلاش کردد بدون درک واقعیت های جامعه افغانی نظریه سوسیالیسم را در افغانستان پیاده کند، کاری که به نوشته آقای مژده با شکست مواجه شد.

آقای مژده در ادامه افزوده که این اشتباه های شوروی سابق می تواند برای غربی ها هم در افغانستان آموزنده باشد. به نظر نویسنده اما غربی ها "گام به گام" اشتباها های شوروی را تکرار می کنند.

ماندگار عامل "ایدئولوژیک و سیاسی" را در تهاجم شوروی سابق به افغانستان بسیار مهم می داند و می نویسد که رویارویی ایدئولوژیک در اروپای شرقی، سقوط دولت شاهی در ایران و بروز خطر بنیادگرایی در برخی کشورهای اسلامی، از جمله پاکستان، شوروی را ناگزیر به حمله نظامی به افغانستان کرد.

از سوی دیگر، به نظر نویسنده، حفیظ الله امین رئیس جمهوری و نخست وزیر وقت افغانستان هم به دلیل این که تحصیل کرده آمریکا بود، چندان برای شوروی سابق مورد اعتماد نبود.

ماندگار آن چه را که رسیدن روس ها به آب های گرم دریای هند به عنوان هدف اصلی شوروی سابق خوانده می شود را "کلیشه ای" خوانده و زیاد قابل توجیه ندانسته است.

هشت صبح در یادداشت اصلی خود سخنان تردیدآمیز اخیر وزیر دفاع آلمان در باره پیاده کردن دموکراسی در افغانستان را نقد کرده و او را "دیرفهم و کاهل الذهن" خوانده است.

نویسنده هشت صبح نوشته که دموکراسی یا هر ارزش دیگری توسط یک یا چند قدرت خارجی در یک کشور دیگر پیاده نمی شود. روزنامه افغانستان تامین امنیت در روز عاشورا از سوی نیروهای امنیتی کشور را ستایش کرده و همچنین نوشته است که عاشورای امسال در "فضای صلح، برادری و همدلی" برگزار شد.

نویسنده تاکید کرده که مردم افغانستان از عاشورا درس مبارزه با "تبعیض، اختلافات و رسیدن به صلح و امنیت" را بیاموزند و جامعه خود را از بی عدالتی و ستم پاک کنند.

راه نجات نوشته که عاشورای امسال با "شکوه مثال زدنی" برگزار شد و این موضوع ثابت شد که عاشورا در افغانستان "یکی از محورهای اخوت اسلامی و وحدت ملی" شمرده می شود.

نویسنده افزوده که افغانستان که در حال حاضر با مشکلات زیادی مواجه است، اگر رهبران آن از قیام امام حسین در روز عاشورا بیاموزند، در رفع این مشکلات پیروزی از آن ملت افغانستان خواهد بود.