انتقاد 'جامعه مدنی' از ترکیب کابینه پیشنهادی کرزی

حامد کرزی
Image caption بخش اعظم کابینه پیشنهادی را وزرای کابینه قبلی تشکیل می دهد

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان شماری از اعضای کابینه پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس نمایندگان را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.

این نهاد بدون اینکه از افراد مشخصی نام ببرد، از مجلس نمایندگان افغانستان خواسته که صلاحیت چنین افرادی را به عنوان وزیر تایید نکند.

مجلس نمایندگان افغانستان طی حدود یک هفته گذشته سرگرم بررسی کابینه پیشنهادی حامد کرزی، رئیس جمهوری، است و شماری از وزیران پیشنهادی برنامه کاری خود را به مجلس ارائه کرده اند.

قرار است مجلس نمایندگان افغانستان پس از بررسی برنامه های تمامی وزرای پیشنهادی در مورد تائید و یا رد صلاحیت آنها به عنوان وزیر کابینه در یک روز رای بدهد.

اکثر وزرای پیشنهادی آقای کرزی افرادی از کابینه قبلی او هستند اما هشت چهره تازه نیز برای حضور در کابینه پیشنهاد شده اند.

'متخلف'

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان با صدور اعلامیه ای گفته است که رئیس جمهوری در تشکیل کابینه جدید، خواستهای جامعه مدنی را در نظر نگرفته است.

در این اعلامیه، که یکی از اعضای این شبکه در یک نشست خبری در کابل قرائت شد، آمده است "نهادهای جامعه مدنی افغانستان از رئیس حکومت کشور مجدانه تقاضا کردند که حکومت جدید از چهره هایی که در ساختارهای قانون شکن نقش داشته اند، مبرا باشد."

این اعلامیه می افزاید که"اما با تاسف، در این زمینه نیز دیدگاههای جامعه مدنی افغانستان در نظر گرفته نشده و چهره های متخلف از حقوق بشر، در کابینه جدید کماکان به مشاهده می رسد."

پیشنهاد حضور برخی از افراد در کابینه جدید تنها باعث نگرانی جامعه مدنی افغانستان نشده است بلکه پیش از معرفی کابینه به مجلس نمایندگان، برخی از کشورهای غربی نیز در مورد حضور احتمالی افرادی که به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم شده اند ابراز نگرانی کرده بودند.

اما ترکیب کابینه پیشنهادی حامد کرزی به مجلس، با استقبال برخی از حامیان بین المللی افغانستان هم مواجه شده است.

Image caption فعالان حقوق زنان می گویند، زنان افغان در کابینه کرزی به حاشیه رانده شده اند

دفتر آقای کرزی در واکنش به اظهارات شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان گفته است که رئیس جمهوری در تشکیل کابینه، با نهادهای مختلف جامعه مدنی مشورت کرده است.

سیامک هروی، از سخنگویان ریاست جمهوری گفت: "در افغانستان نهادهای زیاد جامعه مدنی و حقوق بشری وجود دارد و نمایندگان زیادی دارد که رئیس جمهور در زمان تشکیل کابینه، نتوانست با همه آنها صحبت کند. اما با نمایندگان زیادی از این نهادها صحبت شده و نظریات آنها در مورد کابینه جدید پرسیده شده است."

'حضور کمرنگ زنان'

از دیگر انتقادهای شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان به کابینه پیشنهادی وارد کرده، "حضور کمرنگ" زنان است.

در اعلامیه این شبکه آمده است: "شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر پیشنهاد می کند که حکومت جدید، نقش زنان در کابینه را به یکی از اولویت های مهم خود تبدیل کند."

اعلامیه می افزاید: "زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه ما، نباید به قربانیان معاملات سیاسی تبدیل شوند و نباید مسئولان سیاسی، نقش زنان را در معاملات و مذاکرات سیاسی قربانی کنند."

در کابینه پیشنهادی حامد کرزی، همانند کابینه قبلی، تنها یک زن به عنوان وزیر معرفی شده که آن هم برای وزارت امور زنان در نظر گرفته شده است.

بدنبال انتقادهای که در این عرصه ظرف هفته های اخیر مطرح شد، آقای کرزی اعلام کرد که برای یک وزارت دیگر نیز وزیر زن معرفی می کند.

این وزارت به نام "سواد آموزی" است که تشکیل آن تازه برای منظوری، به مجلس ارایه شده است.

مطالب مرتبط