پنجشنبه‌ها با شنونده‌ها، دههء اول قرن بیست و یکم و شما!

برنامه پنچشنبه ها با شنونده این هفته اختصاص یافته به موضوع دههء اول قرن بیست و یکم و شما!

جمعه روز اول سال 2010 میلادیست . به این ترتیب ده سال از قرن بیست و یکم سپری می شود.

در دهه ای که گذشت جهان ما شاهد حوادث و رویداد های خوب و بد بسیار بوده است. اما حالا ما به آن نه می پردازیم. بر عکس نظر ما به جانب شنونده های ماست.

در برنامه این هفتهء پنجشنبه ها با شنونده ها از شما می شنویم که این سال ها بر شما چگونه گذشته است؟ ازین فرصت طولانی چگونه استفاده کرده اید؟ موفقیت هاو ناکامی های شما چی بوده است؟

تلفن تماس در روز پنجشنبه حین پخش برنامه:

00442078360331

شماره دریافت پیامک:

SMS) 00447786208888 )

و برای ارسال نظر و سوال از نشانی زیر استفاده کنید:

dari@bbc.co.uk