نشریات کابل: پنجشنبه ده جدی

احتمال برگزاری و یا عدم برگزاری انتخابات پارلمانی، در کنار مسایلی در مورد کشتار غیرنظامیان و بحث کابینه پیشنهادی کرزی به مجلس، در روزنامه های چاپ آخرین روز هفته در کابل بازتاب داشته است.

روزنامه هشت صبح درخواست هیات کنگرس آمریکا برای به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی در افغانستان را مورد بررسی قرار داده و این پرسش را مطرح کرده که "چرا انتخابات به تعویق افتد"؟

به نظر نویسنده هشت صبح، در روند برگزاری انتخابات مشکلاتی وجود دارد ولی این مشکلات در حدی جدی نیست که منجر به عدم برگزاری انتخابات شود.

روزنامه نگار هشت صبح به این باور است که درخواست کنگرس آمریکا ناشی از اصلاحات در روند برگزاری انتخابات نیست بل عدم تمایل این کشور را در "استقرار نظام مردمی" در افغانستان نشان می دهد.

روزنامه ماندگار خاموشی رئیس جمهور کرزی را در برابر تلفات غیرنظامیان در مناطق جنوب شرقی افغانستان مورد انتقاد شدید قرار داده است.

نویسنده ماندگار دلیل این امر را عدم استقلال رئیس جمهوری در برابر مسایل حیاتی کشور عنوان کرده و افزوده اگر آقای کرزی می خواهد به چنین واکنش هایی پاسخ دهد باید از وظیفه کنار برود.

روزنامه سروش ملت هم کشتار غیرنظامیان را در یادداشت اصلی خود بازتاب داده و بر ضرورت "احتیاط در عملیات نظامی" به وسیله نیروهای خارجی تاکید کرده است.

نویسنده سروش ملت نقش مردم را در کاهش تلفات غیرنظامیان مهم خوانده و از آنها خواسته در صورت مشاهده موارد مشکوک با نیروهای امنیتی همکاری کنند.

روزنامه راه نجات "سرنوشت جنگ را در گرو اصلاح عملکرد" نیروهای خارجی دانسته و نوشته سربازان خارجی تنها به زندگی خود فکر می کنند و در تلاش اند زنده به خانه های خود برگردند.

روزنامه راه نجات در ادامه مطالب خود با اشاره به تلفات اخیر غیرنظامیان در افغانستان خواهان بازنگری در سیاست جنگی پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) در این کشور شده و هماهنگی میان نیروهای افغان و خارجی را لازمه کاهش تلفات غیرنظامیان خوانده است.

روزنامه جامعه به مشکلات مردم فقیر افغانستان در زمستان توجه کرده و این فصل را "مرگ غریبان" توصیف کرده است.

به نظر نویسنده جامعه، مشکلات مردم فقیر در زمستان به دلایل مختلف و از جمله نبود کار افزایش می یابد و این قشر جامعه نیاز به حمایت بیشتر دارد.

نشریه ارمغان نگرانی های را در مورد کابینه پیشنهادی به مجلس نمایندگان مطرح کرده و به کنایه نوشته "اگر این وضعیت است و این وزرا، حال مردم خراب می بینم".

نشریه ارمغان به این باور است که ترکیب کابینه پیشنهادی نشان می دهد که این کابینه براساس ائتلاف با برخی احزاب ساخته شده است.

نویسنده ارمغان به این نظر است که کارکرد برخی از وزرای پیشنهادی در گذشته نشان از عدم کارایی آن ها داشته و حضور آن ها را در ترکیب کابینه جدید ادامه فساد خوانده است.

مطالب مرتبط