روزنامه های کابل: یکشنبه ۱۳جدی

رد ۱۷ وزیر پیشنهادی حامد کرزی از سوی مجلس نمایندگان، در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب گسترده ای داشته است.

مجلس در رای گیری روز شنبه، ۱۲ جدی/جدی، از ۲۴ وزیر پیشنهادی آقای کرزی تنها به ۷ وزیر پیشنهادی او رای تایید داد و بقیه را رد کرد.

هشت صبح رای مجلس به کابینه پیشنهادی آقای کرزی را "مهندسی شده" دانسته و نوشته که جریان رای گیری همان گونه بود که "گردانندگان اصلی سیاست" آرزو می کردند، "نتایج دلخواه" در پی آورد.

به نوشته روزنامه، "وزیران کلیدی که حمایت بالای خارجیان و اطرافیان آقای کرزی" را با خود داشتند، "اکثریت آرای موافق" را به دست آوردند و آنانی که از "حلقه اقتدار" بیرون بودند و "براساس مصلحت و مجبوریت" معرفی شده بودند، رد شدند.

هشت صبح افزوده که آقای کرزی که ناگزیر بود افرادی را از میان "متحدین درجه دوم" خود مانند محمد محقق و عبدالرشید دوستم، به عنوان عضو کابینه معرفی کند، افرادی "گمنام یا بد شناخته شده" را برگزید که رد آنها از سوی مجلس سوالی را برنمی انگیخت.

هشت صبح در ادامه نوشته است که "به این می گویند سیاست"؛ به نظر نویسنده آقای کرزی با این "سیاست" هم لعل به دست آورد و هم دل یار را نرنجاند.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود نوشته که رای گیری روز گذشته مجلس "پیام بدی" دارد و ممکن است "ناامیدی، بی باوری و عدم اعتماد به مجلس" را در میان مردم تقویت کند و در سطح رهبران احزاب سیاسی، "تحت فشار قرار دادن کرزی و در بدترین حالت دوری از حکومت" را در پی داشته باشد.

به نظر نویسنده "وابستگی قومی وزیران و اعضای مجلس در پیروزی و شکست تعدادی از وزرا نقش درجه اول داشته است و این موضوع در حدی "برجسته، آشکار و رسواکننده" بود که خود نمایندگان هم اظهار می کردند.

به نوشته روزنامه افغانستان، وزیران اقوام اقلیت از همان آغاز شمارش آرا می گفتند که نیازی به شمارش ندارد، چون آنها به هر حال رای نمی آورند. نویسنده در ادامه افزوده که نتایج کلی رایگیری نشان داد که پایه های دمواکراسی در افغانستان تا چه حدی "متزلزل" است.

اما روزنامه نخست در تیتر اول خود نوشته که "مجلس نمایندگان افغانستان بزرگترین جسارت کاری خود را پس از چهار سال به نمایش گذاشت".

به نظر نویسنده، نمایندگان مجلس "به تعهدی عمل کردند که خواست های مردم در آن متبلور است". روزنامه افزوده که هر چند رد ۱۷ وزیر پیشنهادی بی پایگی گمانه زنی ها در باره معاملات اعضای مجلس را ثابت کرد، اما تایید وزرای دفاع و داخله (کشور) "جدی ترین ابهام کاری" در تصمیم مجلس است.

نخست در سرمقاله خود نوشته که هر چند تصمیم مجلس "تحسین برانگیز" است، اما شماری از وزیران پیشنهادی که برنامه های خوبی ارائه کردند، اما "برای شکست" به مجلس معرفی شده بودند، "قربانی اقدام تلافی جویانه نمایندگان برای احیای وجهه از دست رفته مجلس در واپسین ماههای کاری اش شدند."

ماندگار نوشته که "مجلس مهره ها را نشناخت" و "کرسی های کلیدی برای اشخاص کلیدی، که دارای امکانات دولتی مثل پول و قدرت بودند، به حال خویش باقی ماندند".

این روزنامه همچنین مدعی است که "حمایت های قوی سازمان های خارجی" باعث شد تا "چند چهره مشخص" رای تایید به دست بیاورند و نه "کمال" این وزیران.

با آن که ماندگار اقدام مجلس را ستایش کرده، افزوده که اگر "پای برخی معامله ها و رشوه های مادی، قومی و سیاسی نمی بود، ممکن بود جز یکی دو وزیر، دیگر هیچ کدام از وزیران پیشنهادی رای تایید را به چشم نبینند".

راه نجات نوشته که "رئیس جهموری ناکام شد" و روند رایگیری مجلس به گونه "باور نکردنی" پایان یافت و حتی رئیس جمهوری هم چنین نتیجه ای را از این رایگیری انتظار نداشت.

به نظر نویسنده، در میان آنانی که رد شدند، بودند چهره هایی که در گذشته کارنامه های آنها "تا حدی خوب و قابل قبول" بود، اما برخی از چهره هایی که تایید شدند، کارکردهای "موثر و مفیدی" نداشته اند و بارها به مجلس به دلیل "ناکارآمدی" فراخوانده شده بودند.

راه نجات ضعف کابینه پیشنهادی در کل و همچنین تردید برخی از نمایندگان در باره "مشروعیت" حکومت آقای کرزی را از دلائل اصلی "ناکامی" کابینه پیشنهادی در کسب رای اعتماد مجلس دانسته است.

سروش ملت در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس به کابینه پیشنهادی آقای کرزی "روی خوش نشان نداد"، نوشته که به علاوه "دهن کجی های دولت به مجلس"، تصمیم اعضای مجلس برای اعاده "آبروی دست رفته پارلمان" باعث شد تا آنان این بار "متفاوت تر" عمل کنند.

هرچند نویسنده رد ۱۷ وزیر پیشنهادی از سوی مجلس را "اقدامی قاطعانه و تحولی بزرگ" دانسته، اما افزوده که این اقدام از "رویدادهای عجیب و معنی دار" در مناسبات میان حکومت و مجلس است.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود هفت وزیری که مورد تایید مجلس قرار گرفته اند را افراد "صاحب شهرت نیک، تجارب غنی و مدیریت مفید" دانسته، اما در باره وزیران پیشنهادی رده شده اظهار نظری نکرده است.

این روزنامه در ادامه تاکید کرده همانگونه که مردم انتظار دارند، وزیران تایید شده باید به تعهدهای خود وفا کنند و برنامه هایی را که وعده دادنده اند، اجرا کنند.

آرمان ملی نوشته وزیران پیشنهادی که تایید شده اند، از قبل گمان بر این بود که تایید شوند، ولی رایگیری در مجلس در خصوص شماری دیگر "نتایج غیرقابل انتظار" در پی آورد.

به نوشته این روزنامه وزیران پشتونی که به مقامهای کلیدی پیشنهاد شده بودند، تایید شده اند و "اکثریت غیرپشتون" وزیران پیشنهادی رد شده اند.

"وزیران کلیدی از فیلتر مجلس نمایندگان هم گذشتند" تیتر اول روزنامه اراده است که در آن فهرست کامل وزیران پیشنهادی را با نتایج رایگیری اعضای مجلس در صفحه نخست خود چاپ کرده است.

مطالب مرتبط