پاکستان بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان را تمدید می کند

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با انتشار اعلامیه ای گفته است بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان در پاکستان تا سه سال دیگر تمدید می یابد.

در اعلامیه ای که سازمان امور پناهندگان افغان در پاکستان، به نشر رسانیده گفته شده که این سازمان مکتوبی را از سوی "وزارت امور سرحدات و مهاجرین" پاکستان دریافت کرده که در آن گفته شده که حکومت پاکستان برای "سه سال دیگر به مهمان نوازی" مهاجران افغان ادامه می دهد.

بابر بلوچ سخنگوی کمیساریای امورپناهندگان "یو این ایچ سی آر" در پیشاورمی گوید که وزارت امور سرحدات و مهاجرین پاکستان بافرستادن دو مکتوب به کمیساریای عالی امور پناهندگان در اسلام آباد و سفارت افغانستان در اسلام آباد ، وعده کرده است تا آن عده از پناهنده گان که در سال 2007 میلادی از سوی دفتر امور پناهندگان موسوم به "نادرا" و به کمک مالی کمیساریای عالی امور پناهندگان، ثبت گریده اند، تا آخر سال 2012 میلادی در پاکستان اقامت نموده و باز گشت داوطلبانه نمایند.

سخنگوی یو این ایچ سی آر افزود که در حال حاضر حکومت پاکستان موافقت کرده تا همان کارت های اقامت که در سال 2007 میلادی از به کمک مالی یو این ایچ سی آر و دفتر "نادرا" توزیع گردیده بود، قابل اعتبار بوده و کارت های جدید توزیع و یا تمدید نخواهد یافت.

مجنون گلاب، سر پرست سفارت افغانستان در پاکستان، اقدام پاکستان را عمل نیک توصیف کرد و افزود: "از دو ماه پیش بدینسو نشست های سه جانبه میان نمایندگان یو این اچ سی آر، دولت افغانستان و وزارت امور سرحدات ومهاجرین پاکستان در اسلام آباد دایر گریده بود که به اثر سعی و تلاش های زیاد، دیروز مکتوبی را از طرف وزارت سرحدات وامورمهاجرین پاکستان دریافت کردیم و قرار است به زودی از طرف نخست وزیر پاکستان امضا گردد."

آقای گلاب افزود که پاکستان در سه دهه با مهاجران افغان کمک زیادی نموده است و "ما در آینده نیز توقع داریم تا بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان، پاکستان همکاری اش ادامه دهد. زیرا در حال حاضر مهاجران افغان نمی توانند به صورت اجباری به کشورشان باز گشت نمایند."

نور احمد حق جو، معاون وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان در اسلام آباد، از اقدام پاکستان ستایش به عمل آورده و آن را عمل نیک در روابط دو کشور توصیف کرد.

بر اساس اعلام دفتر نمایندگی وزارت امور مهاجرین در پیشاور، در حال حاضر، شمار پناهندگان غیر قانونی افغان در پاکستان به "چند صد هزار" نفر و تعداد پناهندگانی که اوراق اقامت دارند و از جانب کمیساریای سازمان ملل متحد ثبت نام گردیده اند، به "صدو بیست پنج هزار" می رسد.

دو ماه پیش مقامات امنیتی و پلیس پاکستان اعلام داشتند، که آنعده از پناهندگان افغان که غیر قانونی در شهرهای مختلف پاکستان بسر می برند، از پاکستان اخراج خواهند کرد.

مطالب مرتبط