روزنامه های کابل: دوشنبه ۱۴ جدی

روزنامه های چاپ امروز کابل برای دومین روز پیاپی به تحلیل و بررسی رد صلاحیت ۱۷ وزیر پیشنهادی حامد کرزی از سوی مجلس پرداخته است.

مجلس نمایندگان در رایگیری روز شنبه، ۱۲ جدی/دی، از ۲۴ وزیر پیشنهادی حامد کرزی، رئیس جمهوری افانستان تنها به ۷ وزیر رای تایید داد و ۱۷ وزیر دیگر را رد صلاحیت کرد.

نخست نوشته که رد صلاحیت وزیران پیشنهادی متحدان آقای کرزی را بیشتر "زیان مند" کرده است – کسانی که به نظر نویسنده، بیشتر این وزیران از سو آنان معرفی شده بودند.

به نوشته نخست، بیشتر این وزیران را محمد محقق، عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، مارشال قسیم فهیم، عبدالرب رسول سیاف و خانواده های با نفوذ مجددی و گیلانی پیشنهاد کرده بودند.

این روزنامه این موضوع را محتمل دانسته که وزیران رد صلاحیت شده و حامیان آنها ممکن است به "جمع منتقدان" آقای کرزی بپیوندند. روزنامه "دیدگاه های آگنده از نارضایی" آقایان محقق و دوستم در باره رد شدن وزیران را در این زمینه "قابل تامل" دانسته است.

روزنامه افغانستان به نقل از وحید عمر، سخنگوی حامد کرزی نوشته که رد صلاحیت ۱۷ وزیر پیشنهادی او از مجلس رئیس جمهوری را "نگران" کرده است.

این روزنامه همچنین به نقل از اعلامیه های آقایان محقق و دوستم رد صلاحیت این وزیران را "نامبارک و غیرمنتظره" خوانده که "روحیه ملی را متاثر" کرده است.

اما همین روزنامه در سرمقاله خود نوشته که "آن چه پیش آمده نقش حلقات خاصی در درون و اطراف ارگ (کاخ ریاست جمهوری) و مجلس را روشن تر می سازد" و افزوده که "حس کامیابی برای آنها برای مدت زیادی دوام نخواهد آورد."

ماندگار به این نظر است که رد صلاحیت هفده وزیر پیشنهادی از سوی مجلس "برخی معادله ها را به گونه ای برهم" زده که مشکلاتی را برای آقای کرزی به وجود خواهد آورد.

این روزنامه افزوده که "واکنش تند برخی از حامیان آقای کرزی پس از رد مهره های معرفی شده آنها از سوی مجلس، نشان می دهد که آقای کرزی نیز در کنار زدن آنها نقش داشته است".

ماندگار در ادامه افزوده که "آقای کرزی فکر آن طرف بازی را هم کرده و پرونده های ترتیب شده برای ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی را از طریق موسسه های مشخص روی دست می گیرد تا با تهدید آنها بتواند صدای آنان را در گلو خفه کند." روزنامه اراده نوشته که "مهره های اصلی هنوز روی صحنه قرار نگرفته اند" و افزوده که آقای کرزی شاید افراد رد صلاحیت شده را "قربانی" برای به صحنه آوردن "مهره های اصلی" کرده باشد.

آن گونه که اراده نوشته که این موضوع به گونه "بازی شطرنج" در نظر بوده است و در این بازی "مهره های اصلی هسته قدرت را در آینده تشکیل خواهند داد".

هر چند نویسنده اراده به این موضوع هم اشاره کرده که ممکن است آقای کرزی در شناخت افراد پیشنهاد شده دقت لازم نکرده بوده است و با رد صلاحیت های آنان "ضربه دیگری" را متحمل شد.

باختر نوشته که تصمیم مجلس نمایندگان "دموکراتیک بود و این تصمیم برای حکومت آقای کرزی هر چه باشد، ولی "اکثریت مردم" از این که نمایندگان "مستقلانه" تصمیم گرفتند، خوشحالند.

به نظر این روزنامه، با توجه به این که اعضای مجلس پیش از این بارها متهم شده بودند که آنان "در پی منافع شخصی و گروهی خودند و کمتر به خواست ملت توجه دارند"، تصمیم اخیر آنان "غیرمنتظره" بود.

روزنامه دولتی انیس نوشته که "رد صلاحیت های هفده وزیر پیشنهادی "نمایش قدرت پارلمان، تازه شدن اختلافهای کلاسیک و یا هم شاید گزینش رویکرد تازه پارلمان در رویدادهای کشور باشد"

این روزنامه همچنین افزوده که تصمیم اخیر مجلس به هر دلیلی که باشد، "باید صادقانه اعتراف کرد" که در میان وزیران رد صلاحیت شده "اشخاص دلسوز، تحصیل کرده و مومن به منافع ملی" هم حضور داشتند که آرزوی خدمت به مردم و کشور داشتند.

مطالب مرتبط