مجلس نمایندگان افغانستان موقتا تعطیل شد

مجلس نمایندگان افغانستان
Image caption مجلس نمایندگان افغانستان از فردا تا زمانی که آقای کرزی فهرست جدید وزرای پیشنهادی را به مجلس بفرستد، تعطیل خواهد بود

مجلس نمایندگان افغانستان با فرمان حامد کرزی در مورد لغو تعطیلات زمستانی توافق کرده اما گفته اند زمانی که فهرست وزرای جدید به مجلس معرفی شد، به کارشان باز خواهند گشت.

آقای کرزی روز گذشته با صدور فرمانی از مجلس نمایندگان افغانستان خواست که تا بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه، از رفتن به تعطیلات زمستانی صرف نظر کنند.

مجلس نمایندگان افغانستان اخیرا در بررسی کابینه پیشنهادی، هفده نامزد پیشنهادی آقای کرزی را رد کرد و تنها برای هفت نفر از وزرای پیشنهادی رای مثبت داد.

مجلس افغانستان برای این کار، پیش از این نیز از رفتن به تعطیلات زمستانی خود منصرف شده بود و حالا رد هفده وزیر، یک بار دیگر آنها را واداشت تا رفتن به تعطیلات را به تاخیر اندازند.

با این حال، مجلس افغانستان سر از فردا و تا زمانی که فهرست وزرای پیشنهادی به این مجلس ارائه نشده، به شکل موقت تعطیل خواهد بود.

انتظار می رود فهرست نامزد وزرای جدید، تا روز شنبه هفته آینده در اختیار مجلس قرار داده شود.

رد هفده وزیر پیشنهادی آقای کرزی در مجلس نمایندگان افغانستان برای بسیاری از ناظران امور سیاسی، یک حرکت غیر قابل پیشبینی بود.

کابینه قبلی افغانستان بدون مشکل عمده ای از سوی پارلمان افغانستان تائید شده بود و در جریان کار کابینه اول نیز، مجلس در مورد اعضای کابینه تا این حد با جدیت و گستردگی تصمیم گیری نکرده بود.

فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، این حرکت پارلمان را یک "عقبگرد سیاسی" تعبیر کرد و گفت که این مسئله نگرانی هایی را در مورد کارکرد حکومت افغانستان در نبود بخش اعظمی از وزرای کابینه به وجود می آورد.

افغانستان قرار است در اواخر ماه جاری میلادی، راهی کنفرانس بین المللی لندن شود که در آن انتظار می رود کشورهای کمک کننده به افغانستان در مورد آینده حمایت هایشان از افغانستان تصمیم گیری کنند.

بسیاری از آگاهان امور باور دارند که رئیس جمهور کرزی نیاز دارد تا قبل از رفتن به این کنفرانس، مشکل کابینه خود را با پارلمان، حل کند.

مطالب مرتبط