نشریات کابل: سه شنبه 15 جدی

رد هفده وزیر پیشنهادی در مجلس نمایندگان افغانستان و بحثها در مورد چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی، موضوعات اصلی بازتاب یافته در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه نخست با توجه به اظهارات اخیر سازمان ملل متحد در مورد نیاز به اصلاحات در کمیسیون انتخابات افغانستان نوشته است که کمک کننده های اصلی برگزاری انتخابات در افغانستان – آمریکا و بریتانیا – واضحا گفته اند که تا از تغییرات اساسی در کمیسیون انتخابات و شفافیت برگزاری آن مطمئن نشوند، حاضر به تمویل این روند نیستند.

این روزنامه نوشته که اگرچه دولت افغانستان تاکید دارد که انتخابات پارلمانی، براساس زمانبندی که در قانون اساسی تعیین شده، برگزار خواهد شد، اما روزنامه افزوده که نهادهای جامعه مدنی از این مسئله نگران هستند که برگزاری شتابان انتخابات پارلمانی بدون آوردن اصلاحات لازم در نهادهای برگزار کننده انتخابات، می تواند "رسوایی" انتخابات ریاست جمهوری را یک بار دیگر تکرار کند.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود زیر عنوان "آزمون دیگر مجلس نمایندگان" نوشته است که معرفی نامزدوزرای جدید برای پستهای که از سوی مجلس نمایندگان رای اعتماد نگرفت، و چگونگی برخورد با این نامزدها، از چالشهای اصلی سر راه مجلس افغانستان خواهد بود.

این روزنامه از سویی هم نوشته که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان با رد هفده وزیر پیشنهادی اش از سوی مجلس نمایندگان، در موقعیت دشواری قرار گرفته است.

به نوشته ماندگار، آقای کرزی از یک سو مجبور است به خواست ها و تقاضاهای متحدان انتخاباتی اش در تشکیل کابینه جدید توجه داشته باشد و از سویی دیگر هم نیاز است تا در تعیین نامزدوزرای جدید از عجله کار گرفته و کار را تا برگزاری اجلاس لندن تمام کند.

نویسنده افزوده که آقای کرزی در عدم حضور بخش وسیعی از وزرای کابینه خود، نمی تواند از اجلاس لندن با دست پر برگردد.

هفته نامه مشارکت ملی که از سوی "حزب وحدت اسلامی افغانستان" چاپ می شود، در سرمقاله خود تصمیم مجلس نمایندگان به رد هفده وزیر پیشنهادی را "بحث برانگیز، مشکوک و غرض آلود" توصیف کرده است.

این هفته نامه زیر عنوان "پارلمان، ملی عمل نکرد" برخورد مجلس نمایندگان را با وزرای پیشنهادی آقای کرزی مورد انتقاد قرار داده و نوشته که این مسئله، "حکومت را برای مدت طولانی دیگر در سردرگمی و بلاتکلیفی قرار داد."

روزنامه افغانستان نیز به عین موضوع اشاره کرده و نوشته که "سردرگمی" در وزارتخانه ها به دنبال عدم تعیین وزرای جدید، برای افغانستان مشکل ساز است.

این روزنامه نوشته که ادارات دولتی در افغانستان تقریبا از آغاز سال جاری به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بعد با تاخیر در اعلام نتایج انتخابات و پس از آن نیز تاخیر در معرفی وزرای جدید به پارلمان، در حالت نیمه تعطیل قرار داشته اند؛ و حالا با رد هفده وزیر پیشنهادی، این وضعیت برای مدت بیشتری ادامه خواهد داشت.

نویسنده تاکید کرده که برای بیرون کشیدن افغانستان از این وضعیت، نیاز است تا مجلس نمایندگان به فرمان رئیس جمهور کرزی در مورد لغو تعطیلات زمستانی خود توجه کرده و کار بررسی کابینه جدید را بزودی تمام کنند.

مطالب مرتبط