نشریات کابل: چهارشنبه 16 جدی

بمبگذاری انتحاری هفته گذشته در خوست، اجلاس لندن و رد وزرای کابینه کرزی در مجلس نمایندگان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه نخست افشای هویت بمبگذار انتحاری در خوست را که کارمندان سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا را هدف قرار داد، نبرد پیچیده استخباراتی خوانده و هشدار داده است که پس از این در نبرد با هراس افکنی باید به ابعاد بزرگتر مساله توجه کرد.

به نوشته این روزنامه، القاعده با تمام امکانات تلاش دارد که جامعه جهانی را در این نبرد پرهزینه در افغانستان زمین گیر کند.

هفته گذشته در یک حمله به پایگاه آمریکایی ها در ولایت خوست هشت کارمند سیا کشته شدند. اکنون واضح شده است که این بمبگذار انتحاری یک شهروند اردنی بوده که ظاهرا برای آمریکایی ها کار می کرده، اما به القاعده وفادار بوده است.

روزنامه باختر با اشاره به نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان خواستار "افغانی" شدن کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی شده است.

این روزنامه می نویسد در انتخابات ریاست جمهوری، مواردی وجود دارد که کارمندان خارجی این کمیسیون به درستی به شکایات نامزدها رسیدگی نکرده اند.

روزنامه اراده در مطلبی تحت نام "نیاز افغانستان به نیروهای متخصص"، به بررسی وضع اداری این کشور پرداخته نوشته در کنفرانس قریب الوقوع لندن یکی از مسایلی که به آن توجه می شود همین موضوع خواهد بود.

نویسنده در ادامه مطلب خود برخورد اعضای مجلس نمایندگان را با وزیران پیشنهادی رئیس جمهور کرزی، تحقق طرح تخصصی شدن نهادهای دولتی این کشور توصیف کرده است.

هفته نامه آگاه رد صلاحیت هفده وزیر پیشنهادی را از سوی مجلس نمایندگان افغانستان نتیجه اختلافات سیاسی در درون پارلمان خوانده است.

به باور نویسنده آگاه از قبل دو فهرست اعضای کابینه به وسیله رئیس جمهوری افغانستان تهیه شده بودکه با رای نیارودن تعدادی از نامزد وزیران فهرست دوم به مجلس ارایه شود.

روزنامه انیس سخنان تازه بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد را در مورد بدتر شدن وضع امنیتی افغانستان در یادداشت اصلی خود بررسی کرده و نوشته در یک سال اخیر تقابل دولت افغانستان با نیروهای خارجی به دلیل تلفات غیرنظامیان شدت گرفته است.

به باور نویسنده انیس تاکید بان کی مون بر هماهنگی میان نیروهای افغان و خارجی در عملیات های نظامی ناشی از همین رو در رویی بوده است.

مطالب مرتبط