غزنی؛ اخراج دسته جمعی افراد معتاد به مواد مخدر

مصرف مواد مخدر

شماری از ساکنان شهر غزنی، در یک اقدام بی سابقه، دهها نفر از معتادان مواد مخدر را از روستاها بیرون کرده و هشدار داده اند که تا دست از اعتیاد نکشیده اند، به خانه هایشان برنگردند.

نمایندگان این افراد می گویند که این اقدام به هدف مبارزه با استفاده از مواد مخدر در غزنی صورت گرفته است.

یکی از بزرگان قومی منطقه قره باغی شهر غزنی گفت که آنها به فروشندگان مواد مخدر در این ولایت نیز هشدار داده اند که اگر دست این از کار برندارند، جریمه نقدی خواهند شد و در قدم دوم، "خانه هایشان از سوی مردم به آتش کشیده می شود."

ولایت غزنی، از تولید کنندگان و مصرف کنندگان عمده مواد مخدر در افغانستان به شمار نمی رود، اما مردم این ولایت می گویند استفاده از مواد مخدر اخیرا در این ولایت رو به افزایش بوده است.

افغانستان با وجود مبارزه دوامدار و پر هزینه علیه تولید مواد مخدر، هنوز یکی از بزرگترین تامین کنندگان تریاک و هروئین در سطح جهان است.

هشدار

حاجی رسول، از بزرگان محل در منطقه قره باغی می گوید: "پس از تصمیم ریش سفیدان، بیش از دوصد نفر معتاد (به مواد مخدر) را از قریه بیرون کرده ایم و به آنها گفته شده تا زمانیکه اعتیاد را ترک نکنند به خانه های شان برنگردند."

حاجی رسول گفت که در قدم نخست، به این افراد هشدار داده شده بود که از مصرف مواد مخدر خودداری کنند.

خیال باز شیرزی، فرمانده پلیس غزنی از این اقدام مردم قره باغی استقبال کرده و آن را در زمینه نابودی مراکز فروش مواد مخدر و جلوگیری از اعتیاد، موثر خوانده است.

آقای شیرزی گفته که برای جلوگیری از مصرف مواد مخدر در سراسر افغانستان، باین این روش از سوی تمامی مردم این کشور دنبال شود.

'روش نامناسب'

با این حال، این اقدام نگرانی های جدی را نیز در میان برخی از ساکنان غزنی بوجود آورده است.

جان محمد، از ساکنان قره باغی می گوید که برادر او از سوی بزرگان منطقه به دلیل اعتیاد به مواد مخدر از روستا بیرون کشیده شده و حالا او نسبت به وضعیت برادرش نگران است.

او می گوید: "این اقدام مردم خوب است اما باید مسئله زندگی معتادان را نیز در نظر بگیرند. آنها که توان کار را هم ندارند چطور می توانند زنده بمانند؟ برادر ما اگر معتاد است، عضو خانواده ما است وما او را دوست داریم."

Image caption مقامات می گویند، بیست درصد زنان و کودکان در غزنی به مواد مخدر معتاد هستند

این اقدام مردم قره باغی، از سوی مقامات صحت غزنی نیز "روش نامناسبی" خوانده شده است.

دکتر اسماعیل ابراهیم زی، رئیس بیمارستان ولایتی غزنی می گوید وزارت صحت با ایجاد مراکز مداوای معتادین و راه اندازی برنامه های آگاهی عامه در پی مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر است؛ اما به گفته او، این مبارزه اگر توام با زور و خشونت باشد، ناکام خواهد شد.

آقای ابراهیم زی می گوید: "اعتیاد یک نوع بیماری روانی با خود می آورد، اگر چنین بیماری را به زور بیاوریم و بگویم که اعتیاد را ترک کن، واضح است که نتیجه نمی دهد."

او می افزاید: "اگر ناگهان یک معتاد به مواد مخدر را از استفاده مواد مخدر ممنوع شوید و فرد معتاد تحت مراقبت های صحی نیز قرار داده نشود، خطر مرگ بوجود می آورد."

آقای ابراهیم زی از مردم منطقه قره باغی خواست که افراد معتاد را با روش مناسب، به مراکز درمان معتادان معرفی کنند.

او گفت که اگرچه مرکز مداوای معتادان در غزنی ظرفیت زیادی ندارد، اما آنها تلاش می کنند تا بیماران را به بیمارستانهای کابل و بگرام معرفی کنند.

براساس آمار رسمی، هم اکنون حدود بیست هزار نفر در ولایت غزنی به مواد مخدر معتاد است که از این جمع، هشتاد درصد مردان، سیزده درصد زنان و هفت درصد آن کودکان هستند.

مطالب مرتبط