نشریات کابل: پنجشنبه 17 جدی

بحث معرفی وزرای جدید به مجلس نمایندگان افغانستان و اما و اگرها در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح در یادداشت اصلی خود به مسایل مربوط به معرفی نامزد وزیران تازه به مجلس نمایندگان افغانستان پرداخته و نوشته "رد شده ها باز هم معرفی می شوند."

به نوشته این روزنامه، انتظار می رود رئیس جمهور کرزی نامزد وزیرانی را که هشتاد رای تائید از مجلس نمایندگان به دست آورده اند در پست های دیگری دوباره به عنوان وزیر به مجلس معرفی کند.

هشت صبح با انتقاد از چنین روندی می نویسد چنان به نظر می رسد که آقای کرزی افراد شایسته تر از این ها را در افغانستان سراغ ندارد. روزنامه ماندگار هم معرفی وزیران تازه را مهم دیده و آن را فرصت خوبی برای یک رشته "اقدامات سرنوشت ساز" برای افغانستان از سوی مجلس نمایندگان توصیف کرده است.

به نوشته این روزنامه هنوز کابینه افغانستان متورم است و نیاز به تجدید نظر نسبت به شماری از وزارتخانه ها دارد که به قول نویسنده "انگشت ششم" ساختار دولتی به شمار می روند.

روزنامه سروش ملت موضوع انتخابات پارلمانی را که قرار است در بهار سال آینده برگزار شود مهم دیده و از نگرانی های سخن گفته که فرا راه این برنامه قرار دارد.

به نظر نویسنده تا زمانی که در قانون انتخابات پارلمانی بازنگری نشود و اعضای کمیسیون برگزاری انتخابات تغییر نکنند، انتخابات پارلمانی به شکل عادلانه در افغانستان برگزار نخواهد شد.

روزنامه راه نجات کنفرانس قریب الوقوع لندن را فرصتی دیگر برای جلب کمک های جامعه جهانی در بازسازی افغانستان خوانده است.

به نظر نویسنده راه نجات در طول سال های گذشته با وجود برگزاری کنفرانس های بین المللی در مورد افغانستان، در این کنفرانس ها به مسایل اساسی و مورد نیاز این کشور توجه نشده است.

راه نجات به این باور است که یکی از موضوعاتی که باید در کنفرانس لندن به آن پرداخته شود توجه به زیر ساخت های اقتصادی افغانستان است.

روزنامه افغانستان با اشاره به رویداد خونین ولایت خوست که منجر به کشته شدن هشت کارمند استخباراتی آمریکا شد می نویسد این کشور اطلاعات دقیق از افغانستان ندارد.

به باور روزنامه افغانستان ممکن است افرادی که به عنوان جنگجو در صفوف طالبان می رزمند، افرادی باشند که در مواردی تلاش کنند که با این نیروها با استفاده از ظاهر غیرنظامی خود رابطه برقرار کنند.

مطالب مرتبط