نشریات کابل: سه شنبه، 22 جدی

بحث پیشنهاد وزرای جدید به مجلس نمایندگان افغانستان، موضوع اصلی مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه آرمان ملی در مطلبی در صفحه نخست خود به بررسی فهرست جدید وزرای پیشنهادی حامد کرزی به مجلس نمایندگان افغانستان پرداخته است.

این روزنامه نوشته وزرای که قبلا از سوی مجلس نمایندگان افغانستان رای نگرفتند، به مراتب بهتر از افرادی بودند که در فهرست جدید معرفی شده اند.

آرمان ملی با طرح این مسئله نوشته که حالا باید منتظر بمانیم تا سرنوشت افراد جدید در مجلس چه خواهد شد؟

روزنامه ماندگار در سرمقاله، برنامه های را که از سوی وزرای پیشنهادی در مجلس نمایندگان ارایه می شود، "ناقص" خوانده و نوشته که وزرای پیشنهادی، تنها "وقت تلف می کنند."

این روزنامه نسبت به اینکه بسیاری از وزرای پیشنهادی، قبل از ارایه برنامه کاری شان به مجلس، از هزینه، امکانات و نیازمندیهای وزارتخانه های که برای آن پیشنهاد شده اند آگاهی داشته باشند، ابراز تردید کرده است.

ماندگار نوشته که با طرح چنین برنامه ها و ارایه "جوابهای کلی" به سوالهای نمایندگان مجلس، دشوار به نظر می رسد که وزرای جدید پیشنهادی نیز از مجلس نمایندگان رای تائید بدست بیاورند.

این روزنامه از نمایندگان مجلس خواسته که در رد و یا تائید این وزرا، از دقت لازم کار بگیرند.

هفته نامه جامعه در سرمقاله خود ادعا کرده که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در عدم تائید هفده وزیر پیشنهادی خود از سوی مجلس نمایندگان، نقش داشته است.

این هفته نامه نوشته که آقای کرزی با استفاده از رای پارلمان، تلاش کرد افرادی را که در انتخابات از او حمایت کرده بودند، از حضور در کابینه خود مانع شود.

جامعه نوشته که این حرکت، از اعتماد آقای کرزی در نزد حامیان انتخاباتی اش به شدت کاسته است.

روزنامه افغانستان نوشته که فضای حاکم بر مجلس نمایندگان افغانستان و اظهاراتی که از سوی اعضای این مجلس صورت می گیرد، بیانگر این موضوع است که این بار نیز شماری از وزرای پیشنهادی آقای کرزی، رای تائید را بدست نخواهند آورد.

این روزنامه نوشته که اگر چنین شود، روابط حکومت با پارلمان پر تنش خواهد شد و این مسئله، به نوشته روزنامه، نه در سطح داخلی و نه در سطح بین المللی، به سود افغانستان نیست.

مطالب مرتبط