مقام های بریتانیا مهمان برنامه صدای شما

دیوید میلیبند
Image caption کنفرانس لندن برای افغانستان در 28 ژانویه برگزار خواهد شد.

در آستانه کنفراسن لندن برای افغانستا ن، وزرای خارجه، دفاع و توسعه ای بین المللی بریتانیا، مهمانان برنامه های ویژه صدای شما خواهند بود.

نامزد وزیر حزب محافظه کار یا حزب عمده مخالف دولت بریتانیا نیز در یکی از برنامه های صدای شما حضور خواهد یافت.

اګر از این مقامات دولتی بریتانیا در مورد افغانستان، استراتژی سیاسی بریتانیا در قبال افغانستان و یا هم در مورد روند بازسازی و مسایل نظامی در افغاسنتان سوالاتی دارید.لطفا به ما ایمیل بزنید.

یا پیام صوتی بگذارید و یا هم سوالات تان را از طریق (اس ام اس) یا پیامک به بی بی سی ارسال کنید .

همچنین می توانید نظریات و سوالات خود را در مناطق مختلف افغانستان به خبرنګاران بی بی سی بسپارید.

شماره پیامگیر ما : ۰۰۴۴۲۰۷۵۵۷۰۵۴۴

شماره دریافت اس ام اس یا پیامک : ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸

و نشانی انترنتی :Dari@bbc.co.uk

منتظر سوالات و نظرات شما برای شرکت در این برنامه ها هستیم.