نشریات کابل: چهارشنبه 23 جدی

بحث مذاکره با طالبان و برخورد مجلس نمایندگان با وزرای پیشنهادی، از مسایل عمده مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

مذاکره با طالبان در یادداشت اصلی روزنامه آرمان ملی بازتاب یافته و این سوال مطرح شده که آیا این مذاکرات معقولیت دارد؟

نویسنده آرمان ملی به این نظر است که بحث مذاکره با طالبان در حلقات دولت زمانی به اوج خود رسیده که این گروه به زعم نویسنده "سلطه" خود را از جنوب به سمت سایر مناطق افغانستان گسترش داده است.

آرمان ملی می نویسد طالبان به دلیل مسایل فکری خود حاضر به مذاکره با دولت نیستند ولی در عین حال نویسنده باور دارد که این گروه دیگر محبوبیتی در میان مردم هم ندارند.

روزنامه دولتی انیس نظر سنجی تازه بی بی سی در مورد وضعیت افغانستان را با اهمیت یافته و آن را نشانه ای از حمایت مردم از دولت خوانده است.

یادداشت نویس انیس به این باور است که موضوع امنیت، بخش مهمی از این نظر سنجی را به خود اختصاص داده و مردم انتظار دارند که تغییرات مثبتی را در رشد نیروهای افغان شاهد باشند.

هفته نامه آگاه نسبت به گرفتن رای تائید تمام وزیران پیشنهادی از مجلس نمایندگان اظهار تردید کرده و آن را چالشی در برابر آقای کرزی در آستانه برگزاری اجلاس لندن دانسته است.

نویسنده آگاه به این نظر است که اگر کابینه تا هنگام برگزاری کنفرانس لندن تشکیل نشود، افغانستان نتایجی را که انتظار می رود از این کنفرانس به دست نخواهد آورد.

در همین حال هفته نامه آگاه با اشاره به برنامه های ارایه شده از سوی نامزد وزیران به این نظر است که آنها برنامه های مشخصی برای پست های خود ندارند.

روزنامه نخست اما از منظری دیگر به نامزد وزیران تازه معرفی شده نگاه کرده و انتقاد از برنامه های آن ها را در برخی از رسانه های افغانستان ناشی از "تعصبات قومی و گروهی" دانسته است.

نویسنده نخست به این باور است گروه های که قبلا در کابینه افرادی از آن ها معرفی شده بود، حالا با رای نیاوردن افراد خود از نامزد وزیران جدید انتقاد می کنند تا به این وسیله زمینه رد شدن آن را از سوی مجلس تقویت کنند.

روزنامه ویسا به موضوع شکنجه یک افغان به وسیله یک تن از اعضای خانواده ای حاکم بر امارات متحد عربی پرداخته و عفو او در دادگاه را "ناعادلانه" خوانده است.

این روزنامه به همین بهانه نوشته "به راستی مردم افغانستان مظلوم ترین افراد در جهان هستند."

مطالب مرتبط