مرگ 20 نفر در بمبگذاری انتحاری در افغانستان

نقشه اروزگان

پلیس می گوید که 20 نفر در یک بمبگذاری انتحاری در یک بازار شلوغ در جنوب افغانستان کشته شده اند.

سیزده نفر دیگر در این انفجار در دهراوود در ولایت ارزگان زخمی شدند.

یک مقام پلیس گفت که بمب احتمالا زودتر از آنکه بمبگذار قصد داشته منفجر شده است زیرا مهاجم منتظر یک کاروان نظامی یا پلیس برای حمله به آن بود.

روز چهارشنبه در یک گزارش سازمان ملل آمده بود که شمار غیرنظامیان کشته شده در خشونت های سال 2009 از هر سال دیگری از زمان سقوط طالبان در 2001 بیشتر بوده است.

اوناما، ماموریت سازمان ملل در افغانستان، گفت که تلفات غیرنظامیان در سال 2009 در مقایسه با سال قبل از آن 14 درصد افزایش یافت.

مارک دامت خبرنگار بی بی سی در کابل می گوید که حمله روز پنجشنبه بدترین حادثه از این نوع طی ماه های اخیر بود و کشته ها جملگی غیرنظامی بودند.

ارزگان ولایت زادگاه ملا عمر رهبر طالبان است.

خبرنگار ما می گوید با گسترش شورشگری و افزایش شمار نظامیان غربی در افغانستان، سال 2010 احتمالا از نظر تلفات غیرنظامی به بدی 2009 خواهد بود.

مطالب مرتبط