روزنامه های کابل: شنبه ۲۶ جدی

رای گیری اعضای مجلس در باره وزیران پیشنهادی حامد کرزی، رئیس جمهوری از سوی مجلس موضوع اصلی روزنامه های چاپ امروز را تشکیل داده است.

آقای کرزی در پی رد صلاحیت ۱۷ وزیر پیشنهادی اش از سوی مجلس در ۱۲ جدی/دی از مجلس، ۱۷ وزیر دیگر را معرفی کرد و امروز ۲۶ جدی اعضای مجلس صلاحیت های آنان را به رای گذاشته اند. روزنامه نخست این پرسش تمسخرآمیز را مطرح کرده که "در ادامه یک بازی فساداندود از این جمع (وزیران پیشنهادی) که ها برای باختن آمده اند؟"

نویسنده افزوده که شماری از وزیران پیشنهادی در کنار اتهاماتی با انتقادهایی مانند "قرار نداشتن در سمت وزارت و نداشتن تجربه در غصب دارایی های عامه و نابلدی با قاعده فساداندود بازی قدرت" مواجهند، و این سئوال را مطرح کرده که این افراد رای خواهند آورد یا نه.

اما روزنامه افغانستان در مطلبی نوشته در حالی که وزیران پیشنهادی در حال دفاع از "شایستگی و توانایی‌های" خود هستند، نگرانی ها از نحوه قضاوت نمایندگان ملت در باره صلاحیت های آنان به قوت خود باقی است.

نویسنده این پرسش را مطرح کرده که آیا اعضای مجلس در گزینش وزیران "معیارهای لازم" را رعایت خواهند کرد و آیا منافع ملی را طور شاید و باید در نظر خواهند گرفت یا نه.

نویسنده روزنامه افغانستان در ادامه افزوده که تشکیل کابینه موثر و کارکرد مسئولانه نمایندگان می تواند باعث افزایش موثریت دولت و به تبع آن خوشبینی مردم و تقویت اعتماد آنان به دولت شود.

راه نجات با اشاره به رد ۱۷ وزیر پیشنهادی آقای کرزی در دور قبلی رای گیری در باره صلاحیت های وزیران پیشنهادی آقای کرزی، پرسیده که آیا مجلس باز هم "شگفتی" می آفریند.

روزنامه افزوده که نمایندگان مجلس در دور گذشته "بر اساس ملاحظات سیاسی" به کابینه پیشنهادی رای دادند، اما این بار باید با دقت بیشتر و تنها بر اساس "شایسته سالاری و برنامه های وزیران پیشنهادی" رای بدهند.

راه نجات تاکید کرده که اعضای مجلس باید بدون در نظر گرفتن تعلق حزبی وزیران پیشنهادی، با دیدی باز به آنان رای بدهند و این بار مجلس تنها با چنین شرایطی می تواند "شگفتی ساز" شود.

ماندگار نوشته که رای گیری در باره صلاحیت های وزیران پیشنهادی، بار دیگر "وجدان" اعضای مجلس را به آزمون می گیرد و چشم مردم هم به نمایندگانی دوخته شده که امروز در مجلس تصمیم می گیرند.

به نظر نویسنده ماندگار، این بار از یک سو کنفرانس لندن و از سوی دیگر "رویارویی آقای کرزی با مجلس" به گونه ای ذهن اعضای مجلس را به خود مشغول کرده که در صورت تقویت آن می تواند "انعطاف" نمایندگان را در پی داشته باشد.

ماندگار در ادامه افزوده که نمایندگان تحت تاثیر هیچ "امتیازی" قرار نداشته باشند و از "تهدید" نهراسند، "فریب شعارهای غیرملی" را نخورند، در تعاملات خود از "حلقه های تنگ قومی، زبانی و گروهی" بیرون شوند و فقط خدا را در نظر بگیرند.

باختر در مقاله ای این پرسش را مطرح کرده که "چرا رهبران جهادی عضو مجلس نمایندگان به حضور در این مجلس دلگرمی نشان نمی دهند؟" نویسنده، افزوده که غیبت آنان این تصور را به وجود آورده که "به مجلس باور ندارند و کارهای مهمتر از قانونگزاری و نمایندگی مردم" دارند.

نویسنده مطلب همچنین این پرسش را مطرح کرده که وقتی این رهبران در روزهای مهمی مانند معرفی اعضای کابینه به مجلس، حضور در مجلس را "خلاف پرستیژ" خود می دانند یا در "پشت پرده به معاملاتی" دست یافته اند که دیگر نیاز به حضور به مجلس ندارند.

نویسنده در ادامه مطلب پرسیده که رهبران گروههای جهادی و دیگر نمایندگانی که در ماههای آخر کار مجلس به سر می برند، در انتخابات پارلمانی سال آینده هم شرکت خواهند کرد، آنان در این انتخابات با "چه وعده هایی به سراغ مردم خواهند رفت؟"

آرمان ملی در یادداشتی به قلم احمد فرخپور نوشته که به دلیل "عدم برنامه سنجیده" نیروهای خارجی با گروه طالبان، این گروه نیرومندتر شده است.

به نظر نویسنده مهم این بود و هست که نیروهایی که در برابر طالبان می جگند، باید در گام نخست طالبان را می شناختند و می دانستند که "برای چه و در برابر که ها می جنگند".

نویسنده آرمان ملی افزوده که نیروهایی که با طالبان می جنگند، با چنین شناختی باید با برنامه ای دقیق و "به گونه هماهنگ و با تمام نیرو" وارد جنگ با "دشمن مشترک" شوند.

روزنامه دولتی انیس نوشته که احتمالاً در کنفرانس لندن موضوع آشتی با مخالفان مطرح خواهد شد، اما نویسنده این احتمال را هم بعید ندانسته که رهبران عمده مخالفان به طرح آشتی واکنش منفی نشان دهند.

با این همه به نظر انیس، در میان رهبران طالبان هستند افرادی که به آشتی و تفاهم تمایل دارند، اما روزنامه هیچ اشاره ای به این افراد نکرده است.

انیس در ادامه با اشاره به طرح دولت بریتانیا که گفته برای ایجاد یک بنیاد بین المللی برای حمایت از آن عده شورشیانی که سلاح خود را به زمین می گذارند، تلاش خواهد کرد، تاکید کرده که هر اقدامی برای آشتی با شورشیان باید با هماهنگی دولت افغانستان صورت گیرد.

مطالب مرتبط