روزنامه های کابل: یکشنبه ۲۷ جدی

رد صلاحیت ۱۰ وزیر پیشنهادی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان از سوی مجلس نمایندگان، موضوع اصلی مطالب عمده روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روز شنبه، ۲۶ جدی/دی، مجلس نمایندگان از ۱۷ وزیر پیشنهادی آقای کرزی ۱۰ وزیر را رد صلاحیت و تنها هفت وزیر را تایید کرد. در ۱۲ جدی هم مجلس از ۲۴ وزیر پیشنهادی آقای کرزی ۱۷ وزیر را رد صلاحیت کرده بود.

آرمان ملی نوشته که آقای کرزی با "تکرار سناریوی معرفی اعضای کابینه نشان می دهد که با هوشیاری خاصی برای وارد کردن مهره های مورد نظر خود به کابینه عمل می کند". به نظر نویسنده، مجلس به وزیران معرفی شده از سوی متحدان آقای کرزی عنایتی نشان نداد.

به نظر این روزنامه، آقای کرزی در داخل مجلس نمایندگان "به قدر کافی" نماینده دارد تا بتواند "بازی" را به سود خود بگرداند. به نظر نویسنده، "مهره های اساسی" مورد قبول آقای کرزی "آرام آرام" وارد کابینه شدند و به این ترتیب مقامهای "کلیدی" کابینه در اختیار افراد مورد نظر او قرار گرفت.

نویسنده آرمان ملی همچنین افزوده که آقای کرزی با در اختیار داشتن وزارتخانه های خارجه، دفاع، داخله (کشور)، اقتصاد، مالیه (دارایی) تجارت و معارف (آموزش و پرورش) می تواند حرفهای خود را به کرسی بنشاند.

روزنامه نخست هم در مطلبی نوشته که "سازمان دهنده" رد صلاحیت وزیران پیشنهادی از سوی مجلس "شخص رئیس جمهوری" بوده است و با راه یافتن زلمی رسول به وزارت خارجه "دایره تک قومی شدن وزارتخانه های کلیدی تکمیل شد".

به نظر نویسنده، زمانی که انوارالحق احدی از پست وزارت اقتصاد رد صلاحیت شود و عبدالهادی ارغندیوال، "نماینده رسمی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار" در این مقام تایید شود، "پای شایستگی از چند جا می شکند".

نویسنده نخست همچنین افزوده که این موضوع می تواند "نشانه ای از روابط نیک مجلسیان و حکومت با حزب اسلامی، که هنوز سران آن در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارد و همچنین نمایانگر بستر مساعد تفکر بنیادگرایانه در مجلس است."

ماندگار نوشته که آقای کرزی در دور دوم رای گیری هم مقامهای "مهم" را به خود اختصاص داد و متحدان سیاسی او با "دستان خالی" از مجلس بازگشتند.

روزنامه افزوده که به نظر می رسد که آقای کرزی در تلاش دست یافتن به کابینه مورد نظرش به گونه "تدریجی" است و از طرفی روحیه مجلس هم برای تایید کابینه ای به گونه تدریجی مساعد است.

اما آنچه به نظر ماندگار جالب است این است که در مواردی خواستهای "نمایندگان حکومتی و نمایندگان اپوزیسیون" در داخل مجلس به گونه "مشترک" نمایان شده و این موضوع به نظر نویسنده نشانه ای از دست یافتن "نمایندگان ملت" به "مشترکات" است.

اما سروش ملت نوشته در حالی که رد صلاحیت هفده وزیر پیشنهادی در دور قبلی رای گیری مجلس با "خلا موضع منطقی و تفکر عقلانی" به همراه بود، نمایندگان مجلس ۱۰ وزیر پیشنهادی دیگر را رد صلاحیت کردند.

به نظر نویسنده، علی رغم "خوشبینی ها" در باره رد صلاحیت این وزیران، هنوز پرسش های زیادی در این مورد وجود دارد و ذهن های کاوشگر را در "سردرگمی" فرو برده است.

نویسنده سروش ملت افزوده که نمایندگان مجلس هنوز نتوانسته اند که "رسالت واقعی" خود را در قبال قوه مجریه به خوبی تعریف کنند و "واقعیت های عینی جامعه افغانستان را با منافع ملی پیوند دهند".

ولی روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود نوشته که روند رای گیری مجلس در باره صلاحیت های وزیران پیشنهادی "تجربه تازه دموکراسی" در کشور جنگ زده افغانستان است.

به نظر این روزنامه این روند نشان می دهد که افغانان به آینده "امیدوارند و برای ساختن جامعه ای قانون سالار و انسان سالار در حال پیشرفت".

انیس همچنین افزوده که رد صلاحیت ۱۰ وزیر پیشنهادی به معنای آن است که برخی از نمایندگان در مجلس "تحت تاثیر افکار خاصی" هستند و یا در باره موثریت و مدیریت وزیران پیشنهادی نظر مثبت نداشته اند.

مطالب مرتبط