پژوهشگران افغان: پشتونها ریشه اسرائیلی ندارند

مردان افغان
Image caption گاردین نوشته که تحقیقات ژنتیکی نشان خواهد داد که میان پشتونها و اسرائیلی ارتباطی وجود دارد یا نه

شماری از پژوهشگران افغان در واکنش به آغاز تحقیقات دولت اسرائیل در باره ارتباط ژنتیکی قوم پشتون با اقوام اسرائیلی، گفته اند که پشتونها آریایی هستند.

اخیراً روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داد که اسرائیل بودجه ای را برای آغاز تحقیقاتی در باره ارتباط نژادی پشتونها با اسرائیلی ها اختصاص داده است.

گاردین از قول شماری از مردم شناسان اسرائیلی نوشته که در میان اقوامی که ادعا می شود با ۱۰ قبیله گم شده اسرائیلی ارتباط دارند، پشتونها موارد قناعت بخش تری در این مورد دارند.

گاردین نوشته که شباهت هایی در نامگذاری، سنتها، شیوه پوشیدن لباس و مواد خوراکی پشتونها و یهودی ها وجود دارد. به علاوه به نوشته این روزنامه، در روایات شفاهی پشتونها هم آمده که آنها ریشه اسرائیلی دارند.

در برخی از کتاب های قدیمی در باره افغانستان نیز ارتباط نژادی پشتونها با اسرائیلی ها سخن گفته شده است؛ از جمله در کتاب مخزن الافغانی (۱۶۶۲-۱۶۶۳ میلادی) نوشته نعمت الله هروی در باره ریشه اسرائیلی پشتونها مطالب نوشته شده است.

در این کتاب آمده که طالوت، یکی از پادشاهان اسرائیلی در زمان داوود پیامبر دو فرزند داشت به نام های آصف و افغانا. در کتاب همچنین آمده که بخت النصر، پادشاه مشهور بابلی او را همراه با فرزندانش به مناطقی از افغانستان کنونی کوچاند.

'مغرضانه و سیاسی'؟

اما پژوهشگران افغان این روایت ها را بی پایه می دانند و مطرح کردن ارتباط پشتونها با اسرائیلی ها را "مغرضانه" و "سیاسی" خوانده اند.

حبیب الله رفیع، نویسنده و پژوهشگر افغان می گوید پشتونها یکی از اقوام "صیل" آریایی هستند.

او گفت: "نظریه بنی اسرائیلی بودن پشتونها بر فولکلور و نظریه آریایی بودن پشتونها بر تحقیقات علمی استوار است که براساس بشرشناسی و مجسمه هایی که در آریانا به وجود آمده و زبانشناسی زبان پشتو که یک زبان آریایی است، نشان می دهد که پشتونها مرتبط با اقوام آریایی هستند."

امین مجاهد، عضو فرهنگستان علوم افغانستان نظریه ارتباط نژادی پشتونها با اسرائیلی ها را "غرض آلود" و ناشی از اهداف سیاسی می داند.

آقای مجاهد گفت: "این نظریات یا بر ساس عقده یا ملحوظات خاص سیاسی ارائه شده است و اساس علمی و تاریخی ندارد."

گاردین هم نوشته که شباهت هایی که میان پشتونها و اقوام اسرائیلی وجود دارد، تثبیت کننده ریشه نژادی آنها نیست، اما افزوده که تحقیقات ژنتیکی نشان خواهد داد که میان آنان ارتباط ۲۷۰۰ ساله ای که عنوان شده درست است یا نه.