پایتخت تاریک افغانستان

کابل
Image caption یکی از خیابانهای کابل در شب

ساعت 9 شب است. سوار موتر (ماشین) هستم تا به محل اقامتم برگردم. شب ها رانندگی در کابل آسانتر است زیرا از ترافیک سنگین و وحشتناک روز اثری نیست. اما رانندگی در تاریکی شب در خیابانهای کابل وحشتاناکتر از روز است.

وقتی شب می شود خیابانهای شهر در تاریکی مطلق فرو می رود حتی نازدانه ترین خیابان شهر که فرودگاه را با کاخ ریاست جمهوری وصل می کند نیز شب به تونل تاریک بی انتها می ماند.

مثل اینکه با فرا رسیدن شب، خیابانهای شهر از شرم نمی خواهند چهره زشت خود را که در روشنایی روز زیر ترافیک سنگین پنهان است، نشان دهند. شب با چراغهای موتر به مشکل می توان فاصله ای تا دو متری را دید.ت نها چیزی که در این تاریکی قابل دید است یو نیوفورم شبانه پلیس است که پس از هر چند صد متر فاصله با برخورد نور چراغهای موتر در تاریکی برق می زند.

هشت سال پس از برقراری حاکمیت جدید در افغانستان که میلیون ها دلار برای اعمار راه ها و جاده های در این کشور اختصاص یافت در سیمای خیابانهای پایتخت تغییر مثبتی دیده نشده است.

پس از اجلاس پاریس در مورد تعهدات بیشتر کمک به افغانستان، دولت این کشور تهعد کرده بود که حدود پنج ميليارد دلار از کمک های جامعه جهانی در این اجلاس را صرف راه سازی در افغانستان می کند.

با انکه در پنج سال گذشته حدود ۴۵۰۰ هزار کيلومتر راه که ولایات را با همدیگر وصل می کند در این کشور اسفالت شده، اما شکايت هايی در مورد کيفيت موادی که برای ساختن اين راه ها استفاده می شود، وجود داشته و اتهاماتی هم در مورد حیف و میل میلیون ها دلاری که گفته می شود صرف راه سازی شده، شنیده شده است.

Image caption نمایی از کابل

این در حالیست که دولت افغانستان، راه سازی را يکی از دست آوردهای بزرگ خود در زمينه بازسازی می خواند.

شهرداری کابل هر سال اعلام می کند که چندین میلیون دلار را برای بازسازی خیابانهای درون شهر کابل اختصاص داده است اما وضعیت زار خیابانهای پایتخت نشان می دهد که این پول ها شاید جای دیگر به مصرف رسیده است.

از آغاز حاکمیت جدید در افغانستان در هشت سال گذشته شهرداران کابل شش بار عوض شده اند و بیشتر آنها به دلایل اینکه از عهده کار بر نیامده اند و یا اتهاماتی از فساد علیه برخی از آنها وجود داشته از کار برکنار شده اند. یکی از دلایل دیگر عوض شدن شهرداران کابل این بوده که نتوانسته اند سیمای خیابانهای شهر را تغییر دهند. این در حالیست که برخی از کشور ها امداد رسان از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، جاپان (ژاپن) و بانک جهانی تعهد کرده اند که دهها میلیون دلار را برای اسفالت و باز سازی خیابانهای کابل در اختیار دولت افغانستان قرار دهند.

وضعیت بد خیابانهای شهر باعث شده تا پایتخت به شهر مملو از گرد و خاک مبدل شود. از سوی دیگر ازدحام بیش از حد ناشی ازخرابی خیابانها، خدمات عاجل عامه چون آمبولانس ، آتش نشانی و رسيدن پليس به محل حوادث را با مشکلات مواجه کرده است.

سالهاست که پایتخت از بی برقی رنج می برد. با آنکه اکثر محلات شهر اکنون با برق وارداتی روشن است اما خیابانهای شهر پس از نماز مغرب در تاریکی کامل فرو می رود.

در حالی که استفاده از انرژی آفتابی در بیشتر نقاط افغانستان رایج شده است اما شهرادری کابل شاید هرگز به این فکر نکرده که خیابانهای پایتخت را با انرژی ر ایگان آفتاب که هوای کابل برای آن از هر لحاظ مساعد است روشن سازد. از همین رو کابل کماکان به عنوان تنها پایتخت تاریک جهان باقی انده است.

مطالب مرتبط