نشریات کابل: دوشنبه 28 جدی

بحث مذاکره با طالبان و نقش اجلاس لندن در این رابطه، موضوع اصلی بازتاب یافته در بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود به آمادگی های دولت افغانستان برای شرکت در اجلاس بین المللی لندن پرداخته و طرح مذاکره با طالبان را که قرار است از جانب افغانستان در این اجلاس مطرح شود، نتیجه "برنامه سازی های پنهان" دانسته است.

این روزنامه نوشته که حکومت افغانستان برنامه های خود را برای شرکت در این اجلاس تهیه کرده، بدون اینکه پارلمان افغانستان از جزییات آن آگاهی داشته باشد.

نویسنده در ادامه سرمقاله خود به طرح دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان توجه کرده و نوشته "جامعه جهانی هنوز درک نکرده که مشکل اصلی افغانستان مذاکره با طالبان نیست، بلکه اصلاح حکومت و اطمینان دادن به مردمی است که سالها در قبال طالبان و تروریستها رزمیده اند."

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود زیر عنوان "با طرحی آماده، به پیشواز طالبان کرام!" به اما و اگرها در مورد برنامه دولت افغانستان برای آشتی با طالبان پرداخته است.

این روزنامه نوشته که آقای کرزی از طرحی آماده برای مذاکره با طالبان در کنفرانس لندن صبحت می کند، اما جزییات این طرح در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.

با این حال، هشت صبح گمانه زنی کرده که جزییات این طرح هر چه باشد، به "باج دهی سیاسی، پولی و نظامی" به طالبان خواهد انجامید که "خیلی از ارزشها" را قربانی خواهد کرد.

روزنامه آرمان ملی با توجه به گسترش دامنه فعالیت گروه طالبان به شمال و شمال شرق افغانستان، نوشته است که هنوز وضعیت در این مناطق مانند وضعیت جنوب و شرق افغانستان، از کنترل بیرون نشده است.

این روزنامه تاکید کرده که مسئولان افغان برای جلوگیری از گسترش نفوذ طالبان به شمال، از همین حالا باید برنامه های امنیتی خود را در این مناطق مورد بازنگری قرار دهند.

آرمان ملی نوشته که جلوگیری از گسترش نفوذ طالبان در شمال، در حال حاضر برنامه کم هزینه برای دولت افغانستان است، ورنه به نوشته روزنامه، اگر وضعیت به حال خودش گذاشته شود، بعدتر مهار خشونتها در این مناطق دشوار خواهد بود.

روزنامه نخست در سرمقاله خود به بحث کابینه جدید افغانستان پرداخته و نوشته که آقای کرزی پس از هفته ها جنجال، توانسته فقط برای چهارده وزارت خود وزیر داشته باشد؛ در حالی که به نوشته روزنامه، کارهای زیادی روی میزش رئیس جمهور باقیست که باید انجام شود.

این روزنامه در ادامه مطلب خود توجه آقای کرزی را به تعهدات انتخاباتی اش جلب کرده و نوشته که مردم انتظار دارند آقای کرزی به تعهداتش در مورد تامین امنیت، تسریع بازسازی و بهبود زندگی مردم افغانستان عمل کند.

نخست با اشاره به اینکه بیش از هر زمان دیگری نیاز به تغییر در برنامه ها احساس می شود، به خواست مردم افغانستان، جامعه بین المللی و پارلمان افغانستان در این زمینه اشاره کرده و نوشته که به ویژه، رد اکثریت وزرای پیشنهادی از سوی پارلمان، این مسئله را نشان داد که نمایندگان مردم در پارلمان، خواهان تغییر هستند.

مطالب مرتبط