وزیر اطلاعات و فرهنگ مهمان برنامه صدای شما

این هفته در برنامه صدای شما دکترسید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، مهمان شما خواهد بود. آقای رهین، از 2002 تا 2004 دردولتهای موقت و انتقالی افغانستان نیز به عنوان وزیراطلاعات و فرهنگ کار می کرد. علی رغم پیشرفتهایی که درهشت سال گذشته افغانستان شاهد آن بوده، به ویژه در مینه رشد بی سابقه رسانه ها و مطبوعات؛ وضعیت فرهنگی دراین کشور مورد انتقاد قرار دارد.

بی توجهی حکومت افغانستان به حفظ میراث فرهنگی، و احیای آثارعلمی و ادبی دانشمندان افغان و کمرنگ بودن سینما و تیاتر، ازجمله این انتقاد ها است.

همزمان، تازه ترین گزارشها از هرات و غزنی و شمار دیگر از شهرهای افغانستان حکایت از آن دارد که نه تنها از میراث های تاریخی و مناطق باستانی محافظت درست نمی شود، بلکه درمعرض انهدام وحتی غصب و چور وچپاول نیز قراردارند. از کاوشهای خود سرانه و قاچاق آثارباستانی افغانستان به خارج نیزگزارش شده است.

شما درمورد وضعیت فرهنگی در افغانستان چه نظری دارید؟ فکرمی کنید وزارت اطلاعات و فرهنگ چه برنامه هایی را باید در اولویتهای خود قرار دهد؟ و در چه زمینه هایی باید بیشتر توجه کند؟

سئوالات وپیشنهادات خود را می توانید شام پنجشنبه، هنگام پخش برنامه صدای شما (6:45 بعد از ظهر به وقت کابل، و 2:15 بعد از ظهر به وقت لندن) با تماس به شماره 00442078360331 با وزیر فرهنگ افغانستان، درمیان بگذارید. همچنین می توانید به شماره 00447786208888 اس.ام.اس یا پیامک بفرستید. یاهم نظرات و سوالات خود را به نشانی زیر به ما ایمیل کنید:

dari@bbc.co.uk