خواست جامعه مدنی: محاکمه ناقضان حقوق بشر

مردان افغان در کنار پوستر انتخاباتی حامد کرزی

شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان، در آستانه برگزاری اجلاس افغانستان در لندن، خواستار محاکمه افراد متهم به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در این کشور شده اند.

اجرای برنامه عدالت انتقالی، یافتن روشی برای جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان در خشونتهای افغانستان و تقویت نهادهای حکومتی، از دیگر خواستهای جامعه مدنی از اجلاس لندن خوانده شده است.

این اجلاس قرار است هفته آینده با حضور نمایندگان جامعه جهانی و به ریاست مشترک افغانستان، بریتانیا و سازمان ملل متحد، در لندن برگزار شود.

در این اجلاس، برعلاوه مقامات دولتی افغانستان، نمایندگانی از جامعه مدنی نیز شرکت خواهند داشت.

سید جواد جاوید، از نمایندگان جامعه مدنی می گوید که خواستهای خود را از این اجلاس، با حضور در آن مطرح می کنند.

آقای جاوید گفت که یکی از خواستهای اصلی آنها این است که افراد متهم به نقض حقوق بشر در پست های دولتی افغانستان گماشته نشوند.

آقای جاوید گفت که این افراد به جای تقرر در پست های دولتی، باید به دادگاه معرفی شده و محاکمه شوند.

او همچنین گفت که از جامعه جهانی تقاضا خواهند کرد تا افغانستان را در محاکمه این افراد کمک کند.

بیشتر فرماندهان سابق جهادی در افغانستان، از سوی نهادهای بین المللی دفاع از حقوق بشر به ارتکاب جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی افغانستان متهم شده اند.

اما این اتهامات هیچگاهی به شکل رسمی از سوی دادگاه مطرح نشده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 2006 برنامه ای را به نام عدالت انتقالی آغاز کرد که هدف از آن مستند سازی جنایات جنگی در افغانستان و فراهم کردن زمینه برای بازخواست از عاملان آن است.

مطالب مرتبط