روزنامه های کابل: شنبه ۳ دلو

طرح گفتگو و آشتی با طالبان، از موضوع های اصلی مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

اخیراً حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده است که این طرح را در کنفرانس لندن، که تا یک هفته دیگر در باره افغانستان برگزار خواهد شد، مطرح خواهد کرد. این کنفرانس با شرکت مقامات دهها کشور حامی افغانستان برگزار می شود. هشت صبح در مطلبی تلاش دولت افغانستان برای آغاز گفتگو و آشتی با طالبان را "بخشی از سیاست روزمره گی" و نشانه ای از "ناکامی" این دولت خوانده است.

به نظر نویسنده، آشتی با طالبان با تلاشهایی که برای پیاده کردن دموکراسی در افغانستان انجام می شود مغایرت دارد و تلاشهای دولت برای آشتی با طالبان هم "هیچ توجیه سیاسی" ندارد.

نویسنده هشت صبح همچنین به این باور است که بازگشت طالبان "هرگز نمی تواند امنیت را در افغانستان تضمین کند"، به دلیل این که رهبران این گروه مخالف حضور نیروهای خارجی و نافذ شدن قوانین مخالف با "اعتقادهای افراطی" خود در افغانستان هستند. آرمان ملی در یادداشت روز خود نوشته که "اگر به صلح و دموکراسی می اندیشید به طالبان باج ندهید" و افزوده که "راه دستیابی صلح در افغانستان هرچند توسل به به جنگ نیست، ولی در شرایط موجود بدون جنگ نیز نمی توان دشمن را وادار کرد تا به مذاکره و آشتی تن بدهد".

به نظر نویسنده، اگر طالبان بتوانند قدرت مانور خود را همچنان حفظ و آن را تقویت کنند، هیچ گاه به گفتگو تن نخواهند داد و بر عکس به تعبیر نویسنده، اگر به طالبان اجازه داده نشود که مناطقی را تحت کنترل خود داشته باشند، آن گاه با "برتری بر طالبان" می توان "به همه چیز امیداوار بود".

سردبیر روزنامه نخست در مطلبی نوشته که پیچیدگی جنگ در افغانستان روزنه های امید برای پایان جنگ را تاریکتر کرده و امروزه کمتر کسی باور به این دارد که به زودی جنگ در افغانستان به پایان می رسد.

به نظر نویسنده، از زمان ورود نیروهای بین المللی به افغانستان "زمینه های پرورش تفکر تندروانه و تمامیت خواهانه طالبانی" از سوی نظریه پردازان در سطح بین المللی نادیده گرفته شده است.

از سوی دیگر سردبیر نخست به این باور است که "بی برنامگی مدیران از خود راضی اما ناتوان" در افغانستان دورنمای "بحران چندبعدی" این کشور را تاریکتر کرده است.

اما روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود نوشته که "برنامه بازگشت طالبان" مهمترین موضوعی است که ظرف یک سال گذشته در مرکز توجه دولت افغانستان و جامعه جهانی قرار داشته است.

به باور این روزنامه، تفاهم با سران میانه روتر طالبان و آنهایی که "هدفهای ایدئولوژیک" ندارند ولی در صفوف طالبان هستند، می تواند "بهترین گزینه برای رسیدن به ثبات باشد".

انیس برگزاری کنفرانسی با شرکت روحانیون و مراجع مذهبی اهل سنت و اهل تشیع را هم یکی از راههای پایان دادن به مشروعیت جنگ در افغانستان دانسته است.

باختر با اشاره به سخنان اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان و سخنگوی گروه طالبان نوشته که "طرح مصالحه رنگ می بازد".

آقای کرزی در یک گفتگوی تلویزیونی با بی بی سی گفته که طرح مصالحه شامل افراد تندرو و وابسته به گروه القاعده نمی شود و سخنگوی طالبان هم امکان گفتگو میان این گروه و دولت را رد کرده است.

به نظر باختر "رهبری جنگ" به دست همین افراد تندروی است که آقای کرزی گفته که آنان شامل طرح آشتی نخواهند شد. نویسنده افزوده که بدون پیوستن آنان به مصالحه، جنگ پایان نخواهد یافت.

از سوی دیگر این روزنامه به این باور است که مردم افغانستان برای خشکاندن ریشه های جنگ راهی جز "حفاظت از دستاوردهای نسبی در زمینه دموکراسی و آزادی بیان، آوردن اصلاحات و ریشه کن کردن فساد" ندارند.

اما راه نجات نوشته که ریشه مشکلات افغانستان با کشورهای منطقه، به ویژه همسایه های این کشور ارتباط دارد و این کشورها با "مداخله" در امور داخلی افغانستان این کشور را به "کانون جنگ و بحران" مبدل کرده اند.

به نظر این روزنامه به دلیل این که دولت افغانستان و جامعه جهانی برای قطع این گونه مداخله ها تلاش موثری نکرده، مشکلات و چالشها همچنان به قوت خود پا برجا است.

راه نجات تاکید کرده که در نشست هایی که در روزهای آینده در ترکیه و لندن در باره افغانستان برگزار خواهد شد، باید راه حلی برای دست کشیدن کشورهای همسایه از مداخله در امور افغانستان جستجو شود.