نشریات کابل: یکشنبه 4 دلو

آمادگی مشروط گلبدین حکمتیار برای مذاکره با دولت افغانستان و بحث آشتی با مخالفان مسلح، موضوع اصلی مورد بررسی در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح اعلام آمادگی گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی را برای مذاکره با دولت افغانستان دور از انتظار ندانسته و نوشته انشعاب های درونی این حزب موجب چنین تصمیمی شده است.

به نظر نویسنده هشت صبح حزب اسلامی پس از سال 2002 میلادی با چندین انشعاب رو به رو بوده که نتایج زیانباری برای این حزب داشته است.

هشت صبح در ادامه یادداشت خود می نگارد که این تصمیم رهبر حزب اسلامی به نحوی نشانه جدایی این حزب از سیاست های طالبانی است.

رهبر حزب اسلامی افغانستان با فرستادن یک نوار ویدیویی به رسانه ها مذاکره با برخی شرایط را با دولت افغانستان محتمل دانسته است.

روزنامه سروش ملت هم با اشاره به همین اظهارات، تفاهم و دیالوگ را بهترین راه حل معضلات افغانستان توصیف کرده است.

به نظر نویسنده سروش ملت از چندین سال به این سو، رئیس جمهور کرزی تلاش های را برای مصالحه با گروه های مخالف آغاز کرده است.

نویسنده سروش ملت تاکید می کند که ویرانه های افغانستان با اتحاد تمام گروه های موجود در این کشور قابل بازسازی است.

روزنامه ماندگار نسبت به طرح گفتگو با مخالفان دولت به کنایه نوشته "به بیکاران خانه دهید که قرار است طالب شوند."

ماندگار طرح دولت برای مصالحه با طالبان را نوعی باج دهی به این گروه تعبیر کرده که به جای برگرداندن آنان به زندگی عادی زمینه پیوستن دیگر افراد را به گروه های شورشی میسر می سازد.

هفته نامه اقتدار ملی هم طرح دولت برای گفتگو با طالبان را "غیر عملی" خوانده و نوشته زمانی گفتگو می تواند مطرح شود که جناح های درگیر راه حل نظامی را ناممکن تشخیص کنند.

به نظر نویسنده این هفته نامه هنوز شواهدی در دست نیست که نشان دهد طالبان به این نتیجه رسیده باشند که با جنگ نمی توانند به اهداف خود دست پیدا کنند.

این هفته نامه حمله هفته گذشته طلبان به برخی تاسیسات دولتی و غیردولتی کابل را مثال می زند که توانستند برای چندین ساعت اوضاع امنیتی در پایتخت را مختل کنند.

روزنامه نخست هم طرح تازه دولت برای مذاکره با مخالفان را "دنباله رجز خوانی های" چند سال اخیر خوانده که به نظر نویسنده از ناتوانی دولت در امر مبارزه با شورشیان حکایت می کند.

مطالب مرتبط