بحث امنیت افغانستان در کنفرانس لندن

مسئله امنیت افغانستان و نقش کشورهای همسایه در تأمین ثبات در این کشور از محورهای اصلی کنفرانس بین المللی لندن در مورد افغانستان است و در همین حال بحثها بر سر مذاکره با طالبان در داخل و خارج این کشور به اوج خود رسیده است.

رییس جمهوری افغانستان در آستانه این کنفرانس گفته بود که طرحی را برای مذاکره با طالبان آماده کرده است. مقامهای افغانستان و برخی از کشورهای خارجی در روزها اخیر در موارد متعدد به مذاکره با طالبان به عنوان یکی از راههای مهم تأمین امنیت در افغانستان تأکید کرده اند، و این در حالی است که شماری از نهادها در مورد عواقب سازش با این گروه شدیداً ابراز نگرانی کرده اند.

برخی از نهاد های فعال در زمینه حقوق زنان، از دولت افغانستان و کشورها و نهادهای کمک کننده به این کشور که در کنفرانس لندن گردهم آیند، خواسته است، مطالبات و خواستهای زنان افغانستان را از نظر دور ندارند.

در بیانیه ای که از سوی جمعی از روشنفکران و نهادهای فرهنگی افغانستان منتشر شده، «بازگرداندن طالبان به معنی ذبح دمکراسی نوپا، میدان دادن به انحصارطلبی های سیاسی، عظمت طلبیهای قومی، خاکستر شدن امیدهای سیاسی مردم افغانستان، بازتولید تنشهای قومی و در نهایت، پیروزی بنیادگرایی و تروریسم» عنوان شده است.

از سوی دیگر طالبان به عنوان طرف مقابل این بحثها با انتشار اعلامیه ای، در مورد کنفرانس لندن، واکنش نشان داده و این اجلاس را "بی فایده" عنوان کرده است.

با این وصف روشن نیست که علی رغم تاکید طالبان بر اینکه حاضر نیستند تا خروج کامل نیروهای"اشغالگر" از افغانستان، پای میز مذاکره بنشینند، آیا شرکت کنندگان کنفرانس لندن باز هم بر لزوم مذاکره تاکید خواهند کرد یا نه.

در برنامه صدای شمای این هفته به این موضوع می پردازیم که نگاه شما به بحث امنیت افغانستان در کنفرانس لندن و مسئله مذاکره با طالبان به عنوان بخشی مهم از این بحث چیست.

برای طرح دیدگاههای و پرسشهای خود می توانید با هنگام پخش برنامه در روز پنجشنبه با شماره تلفن 00442078360331 تماس بگیرید و یا به شماره 00447786208888 پیامک بفرستید.

شما همچنین می توانید به آدرس dari@bbc.co.uk ایمیل بفرستید.