نشریات کابل: چهارشنبه 7 دلو

طرح دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان موضوع اصلی مورد بحث در بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه انیس در سرمقاله خود به تلاشهای دولت افغانستان برای مذاکره و آشتی با گروه طالبان پرداخته و از اقدامات برای "عفو" فرماندهان طالبان استقبال کرده است.

این روزنامه نوشته که اگر با طالبان آشتی نشود، جنگ در افغانستان سالها ادامه خواهد یافت و باز هم غیرنظامیان افغان هستند که بهای این جنگ را خواهند پرداخت.

انیس با تاکید بر اینکه "بهای آشتی کم هزینه تر از بهای جنگ است" افزوده که اگر میان مخالفان و دولت افغانستان مصالحه شود، میلیاردها دلاری که برای جنگ در افغانستان مصرف می شود، هزینه بازسازی و بهبود زندگی مردم این کشور خواهد شد.

روزنامه نخست نیز به همین موضوع پرداخته اما از آنچه که عدم حمایت های داخلی از طرح مذاکره با طالبان می خواند، ابراز نگرانی کرده است.

نخست نوشته که دولت افغانستان تنها در پی کسب رضایت و حمایت جامعه جهانی در زمینه مذاکره با طالبان بوده و در این عرصه، نظر جناح های مختلف داخلی افغانستان را فراموش کرده است.

این روزنامه نوشته که نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری نسبت به جزییات مذاکره با طالبان شک و تردید دارند و از سوی دیگر، به نوشته نخست، بسیاری از فرماندهان سابق جهادی افغانستان که هم اکنون در حکومت افغانستان و در قدرت حضور دارند، از آشتی با طالبان خورسند به نظر نمی رسند.

نخست افزوده که این افراد، از کاخ ریاست جمهوری گرفته تا پارلمان و سایر حلقات سیاسی افغانستان، کسانی هستند که سالها در برابر طالبان جنگیده اند و حالا راضی نیستند که این گروه یک بار دیگر وارد نظام شده و در قدرت سهم بگیرند.

روزنامه هشت صبح در مطلبی زیر عنوان "یکی بر طبل جنگ می کوبد؛ دیگری از مصالحه سخن می گوید" نوشته که موضعگیری دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن در مورد مذاکره با طالبان یکسان نیست.

این روزنامه نوشته که از یک سو تلاشها در سطح جهانی برای آشتی با طالبان و بیرون کردن نامهای فرماندهان این گروه از فهرست سیاه شدت گرفته، از سوی دیگر، کشوهای متحد افغانستان برای سرکوب طالبان به افغانستان نیروی نظامی بیشتر می فرستند.

روزنامه ماندگار نیز نوشته که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان خواست مردم کشور خود را در مذاکره طالبان نادیده گرفته و این مسئله را خطرناک توصیف کرده است.

این روزنامه نوشته که دولت افغانستان در زمینه مذاکره با طالبان، با یک طرح "نشنلستی و قبیله ای" راهی کنفرانس لندن شده که در آن نظر جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری افغانستان بازتاب ندارد.

مطالب مرتبط