گوردون براون: ماشین جنگی طالبان را درهم می شکنیم

گردون براون

کنفرانس لندن برای افغانستان به کار آغاز کرد، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و میزبان این کنفرانس نخستین سخنران بود. آقای براون در مورد کنفرانس لندن گفت این نشست در واقع، آغاز انتقال مسئولیت ها و اختیارات بیشتر از نیروهای امنیتی ائتلاف ناتو و نیروهای یاری امنیت به نیروهای افغانستان است.

نخست وزیر بریتانیا گفت سال پیش رو برای افغانستان سال سختی خواهد بود. سال پراز کار و مسئولیت.

گوردون براون همچنین تاکید کرد که جامعه بین المللی در نظر دارد فشار نظامی بیشتری بر طالبان وارد کند و "ماشین جنگی آنها را در هم بشکند." به گفته آقای براون این کار همزمان با تقویت نیروهای امنیتی افغان انجام خواهد شد. همکاری با نهاد های غیر نظامی از طریق کار با رهبران محلی، از دیگر نکاتی بود که آقای براون در سخنانش به آن تاکید کرد.

نخست وزیر بریتانیا گفت:" ما سال گذشته شمار نیروهای خود را که با نهاد های غیر نظامی همکاری می کنند، دو برابر کردیم از دیگر کشور هایی که در افغانستان نیروی نظامی دارند نیز می خواهیم دراین برنامه سهم بگیرند."

گوردون براون گفت:" کنفرانس لندن را می توان برنامه (افغانیزه کردن امنیت و برنامه توسعه در افغانستان دانست)."

گام به گام

میزبان کنفرانس لندن تاکید کرد که دولت باید آنقدر تقویت شود که خود بتواند با تروریسم مبارزه کند. به گفته آقای براون همه می دانیم که این کار یک شبه عملی نیست و زمان می خواهد، اما گفت که کنفرانس لندن آغازی برای اجرای این برنامه است.

آقای براون افزود انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان مرحله به مرحله و منطقه به منطقه انجام خواهد شد.

نخست وزیر بریتانیا در حالی که به سهم گیری بیشتر افغانها در امور ملی و کشوری شان تاکید داشت، اما همزمان اعلام کرد که این مساله به معنی پایان مسئولیت نیروهای بین المللی در افغانستان نیست او گفت :" افغانستان را به کشورهای منطقه واگذار نمی کنیم، آمریکا رهبری مبارزه علیه تروریسم را به عهده دارد و کشور های دیگر از این روند حمایت می کنند."

آقای براون به عنوان مثال به آلمان اشاره کرد که اخیرا اعلام کرده که سربازان بیشتری به افغانستان خواهد فرستاد و همچنین کمک هایش در زمینه ها غیر نظامی را دو برابر خواهد کرد.

گوردون براون از برنامه های مشخصی در زمینه تقویت نیروهای امنیتی افغانستان سخن گفت و اعلام کرد:" مجموع سربازان افغانستان تا سال 2011 به 300 هزار نفر خواهد رسد و نیروهای خارجی تا 135 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت که تصمیم گرفته شده است تا 50 درصد کمکهای خارجی به افغانستان با اختیار دولت این کشور صرف شود. پیشتر حدود 20 درصد این کمکها با اختیارات دولت افغانستان هزینه می شد.

مشروط

همه تعهدات و اقدام هایی که قرار است انجام شود مشروط به تعهداتی است که به گفته آقای براون حامد کرزی در مراسم سوگند ریاست جمهوری اش قول داد.گوردون براون گفت، جامعه جهانی برای عملی شدن وعده های آقای کرزی در کنار اوست ولی از سوی دیگر همکاری های ما مشروط به عملی شدن این قول ها است.

گروه نظارتی

نخست وزیر بریتانیا همچنین از ایجاد یک گروه ناظر بین المللی سخن گفت که قرار است بر تصمیم ها و قرار داد های کنفرانس لندن و برنامه هایی که قرار است بعد از آن اجرا شود، نظارت کند و به منظور شفافیت بیشتر، به مردم افغانستان و مجلس نمایندگان گزارش دهد.

مطالب مرتبط