روزنامه های کابل: شنبه ۱۰ دلو

نشست لندن در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب گسترده ای داشته است.

این نشست با حضور مقامهای سیاسی حدود ۷۰ کشور جهان با میزبانی مشترک بریتانیا، افغانستان و سازمان ملل روز پنجشنبه ۸ دلو/بهمن برگزار شد. افغانی سازی امنیت، آشتی با طالبان و مبارزه با فساد در افغانستان از محورهای عمده گفتگوهای این نشست بود.

انیس، روزنامه دولتی نوشته که نشست لندن دو محور عمده داشت: "مدیریت افغانی و اختیارات افغانی". اشاره روزنامه به تاکید این نشست در باره "افغانی سازی" امنیت در افغانستان است.

این روزنامه همچنین تصمیم افزایش شمار سربازان ارتش افغانستان و ماموران پلیس این کشور در این نشست و همچنین اختصاص ۱۴۰ میلیون دلار برای بازگرداندن شورشیان به زندگی عادی را مهم دانسته است.

انیس افزوده که اگر برای اجرای طرح آشتی شورشیان راهکار موثر و واقعبینانه ای روی دست گرفته شود، "راهگشای مشکلات متعددی" خواهد بود.

اما داد نورانی، روزنامه نگار در آرمان ملی نوشته که "فعالیت های نیرومند طالبان و مصالحه خواهی دولت افغانستان برخی از شهرنشینان، به ویژه زنان را در اضطراب فرو برده است".

به نظر نویسنده، آنان فکر می کنند که بار دیگر با تسلط طالبان، زیر فشارهای "سنت های گذشته" قرار خواهند گرفت و "به زنان اجازه زندگی داده نخواهد شد".

آقای نورانی در این مقاله همچنین به این نظر است که طرح مصالحه با طالبان جامعه عمل نخواهد پوشید و طالبان می خواهند "امارت" خود را "به زور گلوله" برقرار کنند.

باختر در سرمقاله خود با اشاره به "خوشبینی" پاکستان به نتایج نشست لندن نوشته که "توقعات" پاکستان تا حدود زیادی کاهش یافته و این امر می تواند برای آوردن صلح کمک کند.

به نوشته روزنامه، محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان گفته است که در این نشست به نگرانی های پاکستان توجه شد و این نشست از نگاه پاکستان "سودبخش" بود.

به باور نویسنده، اکنون پاکستان بجای معرفی خود به عنوان "قیم" افغانستان، تلاش دارد که افغانستان بیش از حد به رقیب اصلی پاکستان، هند، نزدیک نشود.

از سوی دیگر باختر به این نظر است که پاکستان تلاش دارد از طریق مصالحه با طالبان، "دست پروردگان" خود را وارد دولت افغانستان کند و با دنبال کردن "برنامه های دیرینه اش" این کشور را تضعیف کند.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود نوشته که نشست لندن نشان داد که ظرف ۹ سال گذشته "تغییرات زیادی" در سیاست های دولت افغانستان و جامعه جهانی به وجود آمده است.

به نظر نویسنده، تلاش برای یافتن "زبان مشترک" برای حل قضایای افغانستان، که در این نشست نمایان شد، بیانگر این تغییرات است.

اما نویسنده با اشاره به طرح آشتی با طالبان نوشته که این موضوع با توجه به تفکر و کارکردهای این گروه در گذشته، "نگرانی های زیادی" را در باره حفظ ارزشهای دموکراسی و حقوق بشر در کشور به وجود آورده است.

هفته نامه صحیفه در مطلب نخست خود با عنوان "کنفرانس لندن، جراحی سیاسی قدرت" پرسیده که "آیا طالبان خریده می شوند یا توده ها طالبانیزه می شوند؟"

این نشریه به گونه تلویحی نوشته که کشورهای غربی برای حضور نظامی خود در افغانستان، به موجودیت طالبان در این کشور به عنوان یک "مقدمه منطقی" نیاز دارند.

صحیفه اما افزوده که این کشورها برای این که چهره جنگ طلب به خود نگیرند، از طریق برخی شخصیت هایی سیاسی غربی و دولت افغانستان طرح آشتی با طالبان را مطرح می کنند.

ماندگار نشست لندن را "مهمانی بدون نتیجه" خوانده و در سرمقاله خود نوشته است که مهمانان و میزبانان در این نشست گفته های پیشین را "تکرار و مرور" کردند.

این روزنامه همچنین به این نظر است که طرح تشکیل صندوق کمک به طالبانی که به زندگی عادی بازگردند، نشانه ای از کمر بستن برای فساد در دولت افغانستان و زمینه سازی برای گسترش ناامنی در این کشور است.

روزنامه نخست با اشاره به حمله گروهی از شورشیان به یک مرکز نظامی در جنوب افغانستان نوشته که اوضاع این کشور با آنچه که مقامات افغان و متحدان بین المللی شان در نشست های دیپلماتیک تعریف می کنند، تفاوت دارد.

به گزارش مقامهای محلی در ولایت هلمند، روز جمعه (۹ دلو/بهمن) هفت تا ۹ شورشی وارد یک ساختمان تازه ساز در کنار یک مرکز نظامی شدند و برای چند ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

به نظر نخست، دادن مشوق های نقدی به شورشیانی که دست از جنگ بردارند، از یک سو نشانه ای از "آلوده بودن" روند مصالحه به فساد است و از سوی دیگر شورشیان را به فعالیت های جسورانه تر تشویق خواهد کرد.

نویسنده انتقاد کرده که در نشست لندن به زمینه های اجتماعی تفکرات تندروانه در دو سوی مرز کمتر پرداخته شد.