نشریات کابل: یکشنبه 11 دلو

مسئله مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و اجلاس لندن در کنار طرح مذاکره و مصالحه با طالبان، مسایل اصلی بازتاب یافته در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه اراده با اشاره به سخنان اخیر ریچارد هولبروک، فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان، کشت خشخاش در این کشور را "غیرقابل کنترل" دانسته است.

اخیرا آقای هولبروک گفته است که پس از این ایالات متحد آمریکا در امر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان موضع غیرفعال خواهد داشت.

به نوشته روزنامه اراده اگر این موضع پایدار باقی بماند جهان یک بار دیگر دستخوش بحران تولید و قاچاق سرسام آور مواد مخدر از راه افغانستان خواهد بود.

روزنامه نخست درگیری میان نیروهای افغان و ناتو در ولایت وردک را ناشی از سراسیمگی نیروهای خارجی در جنگ افغانستان دانسته است.

روز شنبه در یک درگیری میان نیروهای افغان و خارجی دست کم چهار پلیس افغان در ولایت وردک کشته شدند.

نیروهای خارجی این درگیری را ناشی از سوتفاهم پس از یک نبرد خونین با مخالفان مسلح دولت توصیف کرده اند.

نویسنده نخست هشدار می دهد که چنین رویدادهایی زمینه ای پیوستن نیروهای افغان به شورشیان مسلح را فراهم می کند.

هفته نامه سخن جدید کنفرانس لندن را "توجیه ناکامی ها و تکرار وعده ها" توصیف کرده و نوشته اگر حامد کرزی به وعده های خود جامه عمل پوشانده نتواند "اعتبار نیم بند" حکومت هم از بین خواهد رفت.

هفته نامه سخن، برنامه های ارایه شده از سوی دولت افغانستان را در کنفرانس لندن در بخش های گفتگو با طالبان، مبارزه با فساد اداری و رشد اقتصادی افغانستان در پنج سال آینده بررسی کرده و نتیجه گرفته است که دولت افغانستان در اجرای این برنامه ها ناتوان است.

روزنامه ماندگار هم نسبت به طرح مصالحه با طالبان به دیده شک نگریسته و آن را "شیطانی" خوانده است.

به نوشته روزنامه ماندگار، دادن باج به طالبان افغانستان را به قهقرای ناامنی و بی ثباتی سوق می دهد.

این روزنامه همچنین دادن زمین به طالبان را یک برنامه خطرناک به هدف برهم زدن ساختار قومی در افغانستان دانسته و ادعا کرده که زمین در مناطقی از قبل تعیین شده قرار است به گروه های جنگجو توزیع شود که در آن مناطق بیم رویاوریی های قومی وجود دارد.

روزنامه باختر با اشاره به اظهارات اخیر یک ژنرال پاکستانی مبنی بر آمادگی جدا شدن ملاعمر رهبر طالبان افغان از شبکه القاعده می نویسد "پاکستان در مذاکره با طالبان نقش حیاتی" دارد.

به نظر نویسنده روزنامه باختر این اظهارات نشان می دهد که بحث مذاکره و مصالحه در میان استخبارات پاکستان هم به یک موضوع جدی تبدیل شده است.

مطالب مرتبط