نشریات کابل: دوشنبه 12 دلو

طرح مذاکره با طالبان کماکان موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ کابل است.

روزنامه ماندگار، برنامه های مذاکره با طالبان را مغلق و پیچیده دانسته و این احتمال را مطرح کرده که در پشت این طرح، برنامه های دیگری نهفته باشد که تا حالا برملا نشده است.

این روزنامه نوشته که اخیرا بحث دادن پول و زمین به افراد طالبان که تمایل به ترک جنگ داشته باشند، مطرح شده که این مسئله، به باور نویسنده می تواند شک و تردیدهای زیادی را بوجود بیاورد.

نویسنده ماندگار افزوده برخی از تحلیلگران باور دارند که طرح مذاکره با طالبان، پیشنهاد اصلی پاکستان بوده تا به این ترتیب، طالبان از قوت بیشتری برخوردار شوند.

روزنامه نخست در سرمقاله خود نوشته که بعید است برای مذاکره با طالبان، این گروه از القاعده جدا شوند.

نویسنده نخست با توجه به اظهارات رئیس جمهور کرزی که گفته است با طالبانی که با القاعده ارتباط ندارند، آشتی خواهد کرد، نوشته که فعالیت حدود یک و نیم دهه طالبان و "ارتباطات مالی و ایدیولوژیک" این گروه با القاعده، جدا شدن آنها از یک دیگر را غیرممکن می سازد.

همین روزنامه در مطلبی دیگر زیر عنوان "کار بر گلوی قانون اساسی" نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده که تلاشها برای آشتی با طالبان، ارزشهای قانون اساسی افغانستان را زیر پا بگذارد.

نویسنده باور دارد که قانون اساسی فعلی افغانستان برای طالبان پذیرفتنی نیست و اگر دولت افغانستان حاضر شود به خاطر کشاندن طالبان به پای میز مذاکره، قانون اساسی را تعدیل کند، به نوشته روزنامه، "امیدی برای آینده نخواهد ماند."

روزنامه راه نجات بر نقش کشورهای اسلامی به ویژه عربی در زمینه تامین صلح و کشاندن طالبان به پای میز مذاکره تاکید کرده و نوشته که این کشورها، اگر بخواهند، می توانند نقش فعالی در این عرصه داشته باشند.

راه نجات نوشته که اگرچه مقامات افغان در گذشته در مواردی از کشورهای اسلامی در راستای حل مشکلات افغانستان درخواست کمک کرده اند، اما به نوشته روزنامه، این درخواستها هرگز به شکل جدی مطرح نشده و نتایج عملی نداشته است.

روزنامه نوشته که قرار است حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به عربستان سعودی برود تا نقش کشورهای عربی در مذاکره با طالبان را از نزدیک بررسی کند.

روزنامه افغانستان نیز به نقش عربستان سعودی و پاکستان در زمینه موفقیت طرح مذاکره با طالبان اشاره کرده و نوشته که این طرح تنها زمانی می تواند موفق شود که این دو کشور صادقانه با افغانستان همکاری کنند.

مطالب مرتبط