روزنامه های کابل: سه شنبه ۱۳ دلو

گفتگو با طالبان از موضوع های اصلی بازتاب یافته در صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل است.

اخیراً حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در نشست لندن، ۲۸ جنور/ژانویه، موضوع آشتی با طالبان را مطرح کرد و از عربستان سعودی خواست که در گفتگو با طالبان میانجیگری کند. هشت صبح نوشته که هیچ کسی با نفس آشتی با طالبان مخالف نیست، اما طبیعی است که مردم با صلحی که "ارزشهای انسانی آنان را نادیده بگیرد و اساسی ترین حقوق آنان را پایمال کند، مخالف هستند".

نویسنده اما ابراز تاسف کرده که "منادیان صلح از موضعی خیلی عقب مانده، پیش مدرن و ماقبل قبایلی، به قضیه صلح و آشتی می نگرند."

هشت صبح به این باور است که این تلقی که ملا عمر، رهبر طالبان و یارانش قبل از هر چیز افغان اند و همه افغان ها باید بازگردند، "فهم بسیار عقب مانده از مساله" است.

روزنامه افغانستان هم ابراز نگرانی کرده که با آمدن طالبان "قانون اساسی و ارزشهای عام و پذیرفته شده ملی و بین المللی که در سالهای گذشته برای آن هزینه هنگفتی پرداخته شده، آسیب ببیند".

این روزنامه تاکید کرده که مصالحه با طالبان نباید "محدودیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر مردم آزادیخواه افغانستان تحمیل شود".

آرمان ملی با اشاره به سفر حامد کرزی به عربستان سعودی نوشته که او از شاه عربستان سعودی می خواهد که طالبان را برای پیوستن به صلح آماده کند.

به نظر نویسنده، "هنوز عربستان سعودی از طالبان حمایت می کند". به نوشته این روزنامه، اگر "پول شیخ های عرب منطقه" به طالبان نرسد، آنان حتی یک روز هم نخواهند توانست مخارج جنگ خود را تامین کنند.

نویسنده مطلب با لحن طعنه آمیزی نوشته که طالبان از آغاز عنوان شدن گفتگوهای صلح چند بار در پاسخ به درخواست گفتگو، به تاسیسات دولتی و غیرنظامی حمله کردند و آقای کرزی آن را "نشانه ای از حسن نیت" قلمداد کرد.

باختر در مطلبی با عنوان "مصالحه با طالبان از دیدگاه زنان" نوشته که زنان علی رغم حمایت از گفتگو با طالبان، تاکید دارند که "عدالت، حقوق زنان و آزادی های مدنی نباید قربانی شود".

به نوشته مطلب، طالبان در زمان حاکمیت خود با اکثریت مردم، به ویژه زنان برخورد "غیرعادلانه" داشتند و به زنان حق تحصیل و بیرون رفتن از خانه را نمی دادند.

نویسنده باختر این پرسش را مطرح کرده که در صورت شرکت طالبان در نظام سیاسی کشور، آیا آسیب پذیری زنان بیشتر نخواهد شد. نویسنده به نقل از کارشناسان افزوده که در گفتگو با طالبان باید تضمین هایی از آنان در این زمینه باید گرفته شود تا در صورت شرکت آنان در قدرت کارکرهای آنان ناقض حقوق زنان نباشد.

ماندگار در مطلبی با عنوان "من هم طالبم؟" پرسش هایی را در باره مصالحه با طالبان مطرح کرده و از جمله پرسیده که "طرح مذاکره با طالبان به کجا می انجامد؟"

به نظر نویسنده ماندگار، رد صلاحیت وزیران پیشنهادی اقلیت های قومی هزاره و ازبک از سوی مجلس نمایندگان افغانستان، گامی بود به سوی طرح کلان برای مذاکره با طالبان. به نظر نویسنده اقلیت های قومی از طالبان دل خوشی ندارند.

نویسنده در ادامه پرسیده که "با آن عده طالبانی که به طرح صلح نخواهند پیوست چه باید کرد؟ آیا وجود آنان خود دال بر وجود خطر و تهدید شبانه روزی برای صلح و ثبات در افغانستان نخواهد بود؟"

سروش ملت مصالحه با طالبان را راهکاری برای تامین امنیت پایدار در کشور خوانده، اما افزوده که در طرح مصالحه نباید "قانون، عدالت، اصول دین مبین اسلام، حقوق بشر، دموکراسی، حقوق اقوام و ملیت های مختلف در کشور و به ویژه آسیب دیدگان جنگ نادیده انگاشته شود."

به نوشته این روزنامه، مردم افغانستان ضمن آن که از طرح مصالحه حمایت می کنند، به اصولی که قانون اساسی بر اساس آن تدوین شده هم کاملاً پابنداند.

سروش ملت هشدار داده است که اگر در طرح مصالحه اصول و مبانی کلی نظام کنونی کاملاً در نظر گرفته نشود، طرح صلح "آب در هاون کوفتن" خواهد بود.