روزنامه های کابل: شنبه ۱۷ دلو

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی طرح آشتی با طالبان در افغانستان پرداخته است.

اخیراً حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در نشست بین المللی لندن (بیست و هشتم جنوری/ژانویه) این طرح را ارائه و ظاهراً حمایت شرکت کنندگان این نشست را جلب کرد.

آرمان ملی در یادداشتی با اشاره به طرح آشتی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با طالبان، پرسیده که "کرزی می خواهد کشور آرام شود یا طالبان قوی شوند؟".

به نظر روزنامه، طرح آشتی آقای کرزی "نگرانی های قومی و حقوقی" را در کشور برانگیخته و "مقاومت های سیاسی" علیه این طرح در کشور در حال افزایش است.

آرمان ملی افزوده که مصرف پول در مناطقی که طالبان در آن جا نفوذ دارند از سویی "پاداشی" به آنان شمرده می شود و از سوی دیگر مصرف آن به صورت "غیرعادلانه" به سود قوم پشتون خواهد بود.

اما افغان جرگه نوشته که کنفرانس لندن که مقدمه ای برای آشتی با طالبان بود، "روحیه عذر گرانه" نداشت. به نوشته این روزنامه، پیام این نشست هشداری بود که اگر طالبان به روند صلح بازگردند، "آغوش دولت و جامعه بین المللی" به روی شان باز خواهد بود، در غیر آن با "تصمیم جدی نظامی" مواجه خواهند شد.

این روزنامه تاکید کرده که "حتمی" نیست که زور راهگشا باشد، به دلیل این که شورشیان تنها "نیروی داخلی" مخالف دولت افغانستان نیست، بلکه شورش در افغانستان "بعد منطقه ای" دارد. به نوشته افغان جرگه، نیروهای منطقه ای در عقب مخالفان هستند و دولت نباید "به تبر آنان دسته بدهد".

باختر با اشاره به سفر آقای کرزی به عربستان سعودی و درخواست او از پادشاه سعودی برای میانجیگری در آشتی با طالبان، نوشته که روابط نزدیک این گروه با گروه القاعده از چالش های عمده در این زمینه است.

پیشتر از این گزارش شده بود که مقامهای سعودی جدایی گروه طالبان از گروه القاعده را پیش شرط میانجیگری میان دولت و شورشیان افغان قرار داده است.

به نوشته باختر، عربستان سعودی در صورت جدا نشدن طالبان از گروه القاعده میانجیگری نخواهد کرد و روند آشتی با طالبان به "ناکامی" مواجه خواهد شد.

باختر افزوده که اگر دولت های افغانستان، پاکستان و عربستان بتوانند طالبان را متقاعد کنند که به ارتباط خود با گروه القاعده پایان دهند، این امر به نفع افغانستان خواهد بود.

انیس، روزنامه دولتی نوشته که نشست امنیتی مونیخ که اخیراً در شهر مونیخ آلمان برگزار شد، راه "عقلانی" تامین امنیت جهانی را بررسی کرد.

روزنامه ابراز امیدواری کرده که این نشست باعث مشارکت فعال و اتخاذ موضع واحد جامعه جهانی برای مبارزه با تروریسم و تهدیدهای مشترک شود.