هولبروک: آمریکا مذاکره مستقیم با طالبان ندارد

ریچارد هولبروک، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، گفته است که آمریکا در حال مذاکره مستقیم با اعضای طالبان نیست.

آقای هولبروک که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی می کرد افزود که هرگونه برگزاری مذاکرات نهایی (با طالبان) بایستی در چارچوب موفقیتهای نظامی بررسی و مد نظر قرار داده شود.

بدنبال نشست امنیتی لندن در 28 ژانویه که محور اصلی آن مذاکراتی با طالبان بود که از سوی مقامات افغانستان اعلام شد، شایعاتی مبنی بر گفتگوهای پشت پرده آمریکا با طالبان منتشر شد.

آقای هولبروک این گونه مذاکرات پشت پرده آمریکا با طالبان را رد کرده است.

اگرچه نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفته است که (آمریکا) از اقدامات صلح آمیز استقبال می کند و اهمیت آنرا درک می کند. اما آقای هولبروک تاکید کرد که "این اقدامات بایستی به موازات موفقیتهای امنیتی روی دست گرفته شود."

مطالب مرتبط