نهادهای غیردولتی افغان: ۹درصد کمکها را مصرف کرده ایم

Image caption اداره هماهنگی کمکها برای افغانها می گوید موسسات غیردولتی تنها ۹ درصد از ۸.۶ میلیارد دلار کمکها را مصرف کرده اند

یک نهاد غیردولتی در افغانستان گفته که ظرف یک سال گذشته تنها ۹ درصد کمک های بین المللی از طریق موسسات غیردولتی این کشور مصرف شده است.

"اداره هماهنگی کمک ها برای افغانها" در اعلامیه ای گفته که انتشار خبرهایی مبنی بر این که ۸۰ درصد کمکهای جهانی به افغانستان توسط موسسات غیردولتی مصرف شده، "نادرست" است.

پیش از این برخی رسانه های محلی گزارش داده بودند که موسسات غیردولتی ۸۰ درصد کمک ها را مصرف کرده است.

بر اساس اعلامیه این اداره، ۷۷ صدمِ ۲۰ درصد کل کمک های بین المللی که ۲.۱ میلیارد دلار می شود، توسط دولت افغانستان بر اساس اولویت های این دولت مصرف شده است.

اعلامیه افزوده که از ۸۰ درصد بقیه کمک ها که شامل ۸.۶ میلیارد دلار می شود، تنها ۹ درصد آن را موسسات غیردولتی مصرف کرده اند. بر اساس این اعلامیه، ۷۱ درصد آن را کشورهای کمک کننده، نهادهای وابسته به سازمان ملل و تیم‌های بازسازی ولایتی بر اساس برنامه ریزی خود هزینه و مصرف کرده اند.

تا حال گزارشهای رسمی مربوط به منابع دولت افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی در این کشور در دست نیست که این آمار را، که همه مربوط به سال مالی گذشته است، تایید یا رد کند.

اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها ۱۱۰ سازمان غیردولتی را تحت چتر خود دارد.

در سالهای اخیر دولت افغانستان تاکید کرده است که کمک‌های بین المللی باید از طریق بودجه ملی و براساس اولویت‌های دولت این کشور به مصرف برسد.

اما وجود فساد گسترده در نهادهای دولتی تا حدودی باعث شده که منابع کمک کننده پاسخ صریحی به این درخواست دولت افغانستان ندهند. هر چند در مقابل دولت افغانستان هم نهادهای بین المللی در این کشور را متهم به فساد کرده است.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، جامعه بین المللی را متهم کرده که "حکومتی در کنار حکومت این کشور" تشکیل داده است.

به گفته او، این حکومت نامرئی، که از به عنوان "حکومت سایه یا حکومت موازی" خوانده می شود، در گسترش فساد نقش دارد.

مطالب مرتبط