خاطره ها و ترانه ها، صدا و سرود و پنجشنبه ها با شنونده ها

این برنامه ها را سیما شادان تهیه و اجرا می کرد.

Image caption سیما شادان